Endeavor Ready

Det enkla CRM-systemet

Oavsett om du söker en enkel och nästintill färdig lösning eller en stadig grund för ett större CRM-system är Endeavor Ready lösningen för ditt företag.

Mång år av Microsoft Dynamics 365 uppsättningar har gett oss både den kompetens och erfarenhet som krävs för att känna till funktioner och designändringar som våra kunder ofta saknar i ett standard CRM-system. Av denna erfarenhet har vi skapat vår paketering Endeavor Ready.

Endeavor Ready är en Microsoft CRM-paketering fylld med processer, funktioner, formulär och vyer som medför en implementation för kunden där upp till 80% av implementationsarbetet är färdigt redan vid projektstart.

I filmen nedan får du en introduktion till Endeavor Ready på 2 minuter!

10 skäl till att välja Endeavor Ready

1. Genomarbetade Instrumentpaneler, vyer och formulär
Genom att ha arbetat med många kundcase i Dynamics 365 har vi skapat en kännedom om vilka relevanta fält, filtreringar samt fältvärden som kunden efterfrågar.

2. Automatiska och intelligenta funktioner
Bland annat funktioner som automatiskt viktar värden, validerar organisationsnummer och ändrar sannolikheten för en affärsmöjlighet beroende på processteg.

3. Fördesignad säljprocess med alla viktiga steg
Försäljningsprocess med de viktigaste stegen är skapad för att kunna utföra en lyckad försäljning.

4. Adressfunktioner
Val för att automatiskt kunna kopiera över besöksadress till postadressen på ett konto, med ett klick. Adressen kan även automatiskt uppdateras från ett konto till en kontaktperson.

5. Rapport för aktivitetsuppföljning
Ett urval av rapporter utöver CRM-standard, exempelvis aktivitetsuppföljning där man kan se antal besök per vecka och månad för varje individuell säljare.

6. Förberett för målhantering
Förberedda mallar för målhantering vilket gör en annars komplex funktion mer lätthanterlig.

7. Endeavor Ready Lathundar
Lathundar som är särskilt utformade så att användaren ska kunna använda sig av Endeavor Ready lösningen på bästa möjliga vis.

8. Förberedda Importmallar
Förberedda mallar för kontakter, konton och affärsmöjligheter gör arbetet med importer mycket enklare och effektivare.

9. Färdig projektplan
Planen kring hur projektet ska fortlöpa är färdigställd vilket sparar mycket tid.

10. Klara steg-för-steg instruktioner
En plan med steg-för-steg instruktioner för både kund och Endeavor gör att arbetet fortlöper smidigt och smärtfritt.

Kontakta oss gärna för mer information.