Tingstad Papper väljer Dynamics CRM för Mobil offerthantering och Fältservice

Tingstad Papper väljer Microsoft Dynamics CRM som plattform för hantering av mobil offerthantering och fältservice. Affären genomförs tillsammans med Microsofts partner Endeavor AB.

Tingstad Papper har valt Endeavor som partner för införande av ny systemlösning baserad på Microsoft Dynamics CRM. Den ena delen av lösningen är en mobil applikation där alla säljare kan skapa offerter ute på fältet med hjälp av en konfigurator. Den andra delen är fältservice som bla. innefattar automatisk planering samt rapportering mobilt. En avgörande faktor för varför valet föll på Microsoft Dynamics CRM är systemets flexibla plattform samt möjlighet till mobilitet.

Microsoft Dynamics CRM ger oss möjlighet att bygga vidare på vår mobila strategi där mer och mer information behöver vara tillgänglig i mobila enheter. Endeavors branscherfarenhet samt systemets flexibilitet och utbyggbarhet lägger grunden till en fortsatt tillväxt och möjligheten att kunna anpassa verksamheten till nya behov, säger Daniel Söderström, IT-Chef på Tingstad Papper

Det är oerhört roligt att få möjligheten att hjälpa Tingstad implementera en CRM-lösning med fokus på mobilitet då detta verkligen ligger i tiden. Det är också extra intressant för oss då fältservice är en vertikal vi valt att fokusera på, säger David Axelsson, VD på Endeavor AB.

För mer information:

Michel Maniscalchi, Försäljningschef Endeavor
073-519 88 01, michel.maniscalchi@endeavor.se, www.endeavor.se

Daniel Söderström, IT-Chef, AB Tingstad Papper
0730-667930, daniel.soderstrom@tingstad.se, www.tingstad.se

Ari Liukko, Microsoft Dynamics
073-408 32 79, ari.liukko@microsoft.com, www.microsoftdynamics.com

Fakta om Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM är en programvara för Customer Relationship Management, utvecklad av Microsoft, som adresserar de kundcentriska processerna runt Marknadsföring, Försäljning och Kundservice. Produkten innehåller en mycket flexibel verktygslåda som låter kunden att ändra systemet för att integrera det i de egna processerna. Detta gör Dynamics CRM till ett av de mest flexibla CRM-systemen på marknaden.

Fakta om Tingstad Papper

Tingstad Papper startade 1959 och som namnet anger var inriktningen från början att handla med papper. De första 10 åren bestod merparten av försäljningen av butiksemballage. I början på 70-talet utvecklades verksamheten till att även omfatta distribution av engångs- och förbrukningsartiklar till restaurang, hotell och dagligvaruhandeln. Tingstad har 300 anställda och omsätter 1500 MSEK.

Fakta om Endeavor

Endeavor är ett konsultbolag specialiserade på Microsoft Dynamics CRM och QlikView. Endeavor levererar programvara och tjänster till företag i branscher som Tillverkning, Distribution, tjänstebolag samt Service.