Plusfamiljen väljer Microsoft Dynamics CRM Online och Office 365 som nytt verksamhetssystem!

Plusfamiljen AB väljer CRM-systemet Microsoft Dynamics CRM Online för kund och ärendehantering samt Office 365 för samarbete, kommunikation och dokumenthantering. Affären genomförs tillsammans med Microsoft partner Endeavor AB.

Plusfamiljen har valt Endeavor som partner för införande av ny systemlösning baserad på Microsoft Dynamics CRM och Office 365. En avgörande faktor för varför valet föll på Microsoft Dynamics CRM och Office 365 är den moderna och flexibla helhetslösning som möjliggör anpassning till att stödja Plusfamiljens processer. Lösningen kommer hantera kvalitetssäkring, dokumenthantering och ärendehantering.

Microsoft Dynamics CRM tillsammans med Office 365 ger oss struktur, kontroll samt den flexibilitet vi behöver för att möta kundernas behov. Ett av våra tydligaste krav är att få all information kring våra kunder i ett system där alla funktioner är fullt integrerade och alla våra medarbetare enkelt kan hantera processerna kring våra ärenden och kunder. Endeavors erfarenhet och förmåga att förstå vår verksamhet samt lösningens flexibilitet och utbyggbarhet gjorde att valet föll på Microsoft och Endeavor säger Marie von Gruenewaldt, verksamhetschef på Plusfamiljen.

Vi är väldigt glada att få möjligheten att hjälpa Plusfamiljen med att implementera en lösning där de får struktur och kontroll kring kvalitetssäkring och ärendehantering. Denna affär visar än en gång att vi med Dynamics CRM flexibla plattform kan skapa kostnadseffektiva och moderna lösningar för våra kunder. säger Michel Maniscalchi, Vice VD på Endeavor.

För mer information:

Michel Maniscalchi, Vice VD Endeavor
073-519 88 01, michel.maniscalchi@endeavor.se, www.endeavor.se

Marie von Gruenewaldt, Verksamhetschef
070-78 24 002, marie.von.gruenewaldt@plusfamiljen.se, www.plusfamiljen.se

Ari Liukko, Microsoft Dynamics
073-408 32 79, ari.liukko@microsoft.com, www.microsoftdynamics.com

Fakta om Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM är en programvara för Customer Relationship Management, utvecklad av Microsoft, som adresserar de kundcentriska processerna runt Marknadsföring, Försäljning och Kundservice. Produkten innehåller en mycket flexibel verktygslåda som låter kunden att ändra systemet för att integrera det i de egna processerna. Detta gör Dynamics CRM till ett av de mest flexibla CRM-systemen på marknaden.

Fakta om Plusfamiljen

Plusfamiljen är ett nytänkande serviceföretag som ständigt arbetar för att förbättra familjers situation, med utgångspunkt i föräldrars rätt att vara just föräldrar och barns rätt att få vara barn. Plusfamiljen startade genom en familjs vision kring deras egen framtid, som idag har utvecklats till att hjälpa andra familjer och barn inom flera områden. Plusfamiljen driver personlig assistans och HVB för ensamkommande flyktingbarn.

Fakta om Endeavor

Endeavor är ett konsultbolag specialiserade på Microsoft Dynamics CRM och QlikView. Endeavor levererar programvara och tjänster till företag i branscher som Tillverkning, Distribution, tjänstebolag samt Service.