Försäljning kan vara enkelt!

Försäljning kan vara enkelt!

I denna artikelserie går vi steg för steg igenom hur tjänstebolag kan effektivisera sin verksamhet genom ett anpassat systemstöd. Dagens avsnitt skall jag ägna åt att diskutera säljprocess och hur du kan ta tillbaka kontrollen.

Som säljare för ett tjänstebolag ställs jag dagligen inför utmaningar som kan vara motiverande men också stressande. Att arbeta med tjänsteförsäljning kräver både tålamod och kreativitet, då försäljningsprocessen tenderar att bli lång och kräver många aktiviteter och resurser för att få till ett avslut. Det är därför viktigt att du som säljare skapar struktur över din vardag och tar kontroll över försäljningen. Genom att ha ett system för hur du följer upp din arbetsuppgifter ser du också till att inget faller mellan stolarna, vilket i värsta fall kan leda till att en affär uteblir.

Förfrågan med full koll
Säljprocessen börjar oftast med en kontakt via telefon, mejl eller ett besök. Med ett modernt CRM-system för såväl marknad som sälj är all information samlad, vilket innebär att jag som säljare automatiskt har fullständig översikt över alla leads och prospekts. Kopplat till respektive lead kan jag inte bara se historik och tidigare kontakt, utan också vilka marknadsaktiviteter som den potentiella kunden tagit del av.

Behovsinventering med total kontroll
Kundens behov undersöks oftast utifrån ett förfrågningsunderlag eller genom ett besök. Redan i detta tidiga skede av säljprocessen kan dokumenthanteringen upplevas som problematiskt då informationen om den potentiella kunden kommuniceras till flera personer och avdelningar som skall vara delaktiga i förfrågan. I mitt dagliga arbete underlättas detta inte bara utav ett smart CRM-system, utan framför allt av ett system med stöd för dokumenthantering och delning av dokument internt. I och med detta system har jag full kontroll på dokumentversioner och inget hamnar mellan stolarna hos dem som ska hjälpa till med att besvara underlaget.

Offerering som sparar tid
När behovet är definierat är nästa steg att skapa en offert. Här finns det ett behov av att hantera såväl produkter samt tjänster med omfattande beskrivningar. Offerterna skapas därför i word och en stor del av säljtiden går till att uppdatera offerter. Genom att hantera offerterna direkt i CRM-systemet vinner jag inte bara tid, utan försäkrar mig också om att jag tar rätt pris. Offerterna skapas direkt utifrån förinställda mallar där produkter och tjänster är kopplade till beskrivningar och aktuell prislista. Detta medför inte bara en stor transparens då hela organisationen sätter samma priser och får översikt över alla offerter, utan ökar också spårbarheten då du kan gå tillbaka och se hur ändringar gjorts i offertens olika versioner.

Avtal med fullständig transparens och digital signering

Ett bra säljarbete leder förhoppningsvis till att du vinner affären och överenskommelsen för en tjänsteförsäljning hanteras allt som oftast genom ett avtal. Nu börjar det bli riktigt klurigt då det inte enbart handlar om många dokument och mycket kommunikation, utan framför allt att flera parter som skall få insyn och möjlighet att tycka till. Processen kan därför bli både känslig och tidskrävande. Här finns mycket tid att spara och än mer struktur att skapa! Genom att hantera avtalet digitalt kan du följa var i kedjan som avtalet befinner sig, vilka ändringar som respektive part vill få till samt genomföra signeringen helt digitalt.

Med ett anpassat systemstöd får du inte bara kontroll över din säljprocess, utan framför allt mer tid. Tänk vad mycket mer tid till att sälja! Låter det intressant?

I nästa artikelseriens nästa avsnitt går vi in på djupet av sales automation och ger fler råd om hur du kan öka din försäljning.