Uppföljning

Nå dina mål med smartare uppföljning!

Under hösten har vi publicerat en artikelserie i sex delar där vi steg för steg gått igenom smarta lösningar för olika områden där tjänsteföretag kan förbättra sin verksamhet genom en gemensam nämnare: ett bättre affärssystem. Dagens inlägg behandlar uppföljning och hur ett smart analysverktyg kan hjälpa dig och ditt företag att utvecklas.

En vanlig fråga som jag får vid besök hos kunder är att göra analyser som ger en överblick över hur något var vid en specifik tidpunkt. Det är oftast möljligt för affärssystemet att visa aktuell information, till exempel vilka offerter som är aktiva projekt idag. Eftersom all nödvändig information finns i systemet är nulägesanalyser allt som oftast enkla att få fram. För att kunna förbättras och utvecklas krävs dock inte enbart en nulägesanalys utan också möjligheten att se förändringar. Vad händer om du vill veta vilka offerter som var aktiva samma vecka förra året? Eller i slutet på förra månaden? Denna information finns sällan tillgänglig i ditt affärssystem och du kan inte se förändringar över tid utan enbart det aktuella värdet. Om en användare har stängt offerten som vunnen så framgår det inte av systemet att offerten var aktiv veckan innan.

Varför är det viktigt att kunna se data vid en specifik tidpunkt bakåt i tiden?
Frågor som detta kan hjälpa dig besvara är till exempel:
• Offerter – Idag har vi 60 aktiva offerter, hur ställer det sig till vår verksamhet i termer av intäkter och arbetsbörda? Analysverktyget visar att ni vid samma tidpunkt förra året hade 100 aktiva offerter, varav ni vann 40 affärer. Om ni behöver lika många affärer i år och tror på samma hitrate bör fokus läggas på leadsgenerering för att hitta fler potentiella kunder och skapa fler offerter.

• Projekt – Förra året vid samma tidpunkt var 1000h planerade med 10 anställda konsulter som hade en lagom beläggning. Nu är 1500h planerade och är ni är fortfarande 10 konsulter, vilket kan innebära att ni bör anställa fler.

Tänk dig nu att det är augusti 2016 och du vill se hur läget var förra året. Med vår lösning kan du få fram nedanstående diagram:

affarsmojligheter

Vi har flera olika lösningar och angreppssätt för att ge er de analysmöjligheter som er verksamhet behöver. Ibland löser vi det i programvaran QlikView och vid andra projekt direkt i affärssystemet. Fördelen med att arbeta i affärssystemet är att datan finns sökbar direkt inne i systemet. Fördelarna med att analysera genom QlikView är att det går snabbare och att det inte påverkar affärssystemet, som ofta kan vara komplext att ändra.

Det finns oändligt många scenarion där ni kan få nytta av att kunna göra storskaliga analyser över tid och en mängd olika sätt för oss att lösa era behov. Egentligen är det bara upp till er att bestämma, vad vill ni jämföra?