Fältservice

Mobil fältservicelösning med integrerat system

I denna artikelserie går vi steg för steg igenom smarta systemlösningar för tillverkande bolag. Förra veckans inlägg behandlade supply chain och vi gick igenom v

Varje år intervjuar granskningsföretaget Software Advice tusentals personer om systemlösningar för att hantera service. Deras undersökning visar att så mycket som 54% av serviceföretagen i studien* använder manuella metoder och har idag ingen systemlösning som stödjer deras verksamhet. Detta trots att manuella processer är både tidskrävande samt ökar risken för fel och att information hamnar mellan stolarna.

Orsaken till att företagen vill byta system är ofta ökad effektivitet, en efterfrågan av specifik funktionalitet, supportera tillväxt och minska pappersarbetet. Den ineffektiva hanteringen av fältserviceuppdrag påverkar kunden, som riskerar att få längre väntetid för återkoppling. Detta bidrar i sin tur till en minskad kundnöjdhet.

Vad är det då för funktionalitet som företag med behov av en servicelösning efterfrågar?

  • Planering – Gärna grafiskt (81%)
  • Ruttoptimering och frisläppning av arbetsorder (66%)
  • Arbetsorderhantering (62%)
  • CRM (49%)
  • Fakturering (44%)
  • Mobilitet (26%)

Ett eller flera system?
När man tittar på behoven ovan kommer givetvis frågan upp: Skall jag välja en specialiserad lösning för vår service eller skall jag hitta en lösning som kan hantera allt för vår verksamhet? Enligt Software Advice vill 97% av personerna i deras studie ha en totallösning, det vill säga allt från orderhantering och planering till fakturering och ekonomi i en lösning.

Är ett vanligt affärssystem lösningen?
Merparten av dagens affärssystemen klarar basbehoven för en serviceprocess: Serviceorderhantering, rapportering och fakturering. När man däremot kommer till lite mer avancerad funktionalitet likt grafisk planering, ruttoptimering, offline-stöd och CRM faller de flesta affärssystem bort. Eftersom större delen av företagen som efterfrågar servicestöd också vill ha ovan nämnda funktionaliteter kommer inte ett renodlat affärssystem vara svaret på deras behov. Ytterligare en pusselbit krävs.

Microsoft Dynamics NAV+CRM
I vårt arbete med företag som har behov av en servicelösning har vi hittat svaret i en kombination mellan Microsoft Dynamics NAV och Microsoft Dynamics CRM, som i version 2016 hänger ihop från start och ingen ytterligare integration behöver byggas.

Fördelen med att använda Microsoft Dynamics för företag med ett servicebehov är fältservicelösningen FieldOne som numera är helt integrerad i CRM Online. Detta innebär att du med 2016 års version får en komplett lösning för fältservice med Microsoft Dynamics standardfunktionalitet. I lösningen ingår arbetsorderhantering, grafisk planering, ruttoptimering, mobil rapportering, fakturering, ekonomihantering och mycket mycket mer.

Låter det intressant? Kontakta oss så berättar vi gärna mer om våra servicelösningar.

Källa:
Software Advice är ett granskningsföretag som årligen undersöker och ger detaljerade recensioner av tusentals system och programvaror.
* http://www.saimgs.com/imglib/other_pages/Field%20Service%20BuyerView/field-service-software-buyerview-slideshare-2014.pdf

I nästa veckas inlägg går vi in på vad som händer efter försäljningsprocessen, och jag kommer ge tips om vad du skall tänka på när ni investerar i ett systemstöd för uppföljning och analys.