Logistiklösning

Nöjda kunder på ett lönsamt sätt

Detta är del tre i vår artikelserie med goda råd för tillverkande bolag som skall byta system. Har du missat våra tidigare inlägg? Läs här om 8 tips till dig i tillverkningsbranschen och Effektivisera er försäljning med integrerade system.

Målet med bra logistik är enkelt – tillfredsställ kundernas behov på ett lönsamt sätt. Processen börjar med en order och slutar när kunden betalar för sitt köp. Däremellan måste man hantera leveranskedjan så kostnadseffektivt som möjligt men samtidigt se till att kunden är nöjd. Dock tillför inte alla leveranskedjor värde till verksamheten. Verksamheter som investerar i verktyg för logistikprocessen kan lättare identifiera och eliminera de delar i kedjan som inte tillför något värde. Företaget kan leverera produkter och tjänster snabbare, billigare och med bättre kvalitet vilket ger ett ansenligt konkurrensövertag över sina mindre effektiva motståndare.

Effektiv produktion och leverans planering är en försiktig balansgång. Målet för de flesta produktionsbolag är att optimera materialförsörjnings process. Företag vill ha så hög tillgänglighet som möjligt för att undvika att produkter tar slut i lagret, undvika restorder och minimera order- och lagerkostnader men samtidigt ha så lågt lagervärde som möjligt. Detta kräver flexibilitet att hantera förändringar i efterfrågan men också visibilitet och kontroll av utbud och efterfrågan på material för att säkerställa en effektiv orderhantering till så låg kostnad som möjligt.

I arbetet med att skaffa ett nytt system är det viktigt att undersöka vilka processer som det nya systemet behöver stödja. Efter att ha arbetat med systemlösningar för tillverkningsbranschen i över 10 år kan jag se att en modern systemlösning bör ha stöd för följande delar:

Materialbehovsplanering:
Systemet ska automatisk ge förslag på vad som ska tillverkas eller köpas in baserat på definierade parametrar såsom lagervärde, kundorder, BP, SL, EOK etc.

Lagerpåfyllnad:
Systemet bör ha automatiserade funktioner för anskaffning som automatiskt genererar inköpsordrar och flyttordrar mellan både lagerställen och mellan olika bolag.

Alternativa adresser för inköp:
Hantera flera adresser för att hantera beställningar från leverantörer som utöver en huvudföretagsadress har mer än en plats där de skickar order. Dessa alternativa platser kan sedan väljas av inköpsagent när du skapar en beställning.

Alternativa leveransadresser:
Hantera flera leveransadresser för att tillgodose kunder som vill ha leverans till olika leveransadresser. Orderhandläggare kan sedan välja leveransadress vid orderläggning.

Alternativa leverantörer:
Hantera inköp av samma artikel från flera olika leverantörer. Registrera alternativa leverantörer för en artikel, ange ledtider för varje specifik leverantör. Hantera pris och rabatter för varje leverantör.

Montering:
Hantering av kit eller paket. Montering kan ske både mot lager eller direkt vid order.

Lagerhantering:
Definiera artiklar som du hanterar på ditt lager och specificera enhet, anskaffningssätt, lagervärderingsmetod, artikelkalkyl, priser etc. Hantera in och utleveranser, plock och inventering. För mer avancerad lagerhantering bör man titta på WMS system.

Direktleveranser:
Leverera kunderorder direkt ifrån leverantör utan att passera eget lager men fortfarande ha kontroll på kostnader och vinst.

Korsreferenser på artiklar:
Kunna hantera både kund och leverantörens artiklenummer

Alternativa artiklar:
Koppla ihop artiklar med liknande egenskaper för att snabbt kunna erbjuda alternativ artikel om önskad artikel ej finns på lager eller om det finns motsvarande men billigare artikel.

Spårbarhet:
Stöd för både serienummer och batchnummer.

Flytt mellan lagerställen:
Funktionalitet för flytt av artiklar mellan olika lagerställen.

Flera enheter:
Hantera lager på flera platser. Det kan vara produktionsanläggning, distributionscentraler, lager etc.

I nästa veckas inlägg går vi in på vilka behov du har om du skall jobba mobilt, och vår VD kommer ge goda råd om systemstöd för fältservice.