Analysverktyg

Ta kontrollen med rätt analysverktyg

Detta är det sista inlägget i vår artikelserie för tillverkningsbraschen där vi steg för steg har gått igenom hur tillverkande bolag kan effektivisera genom en smartare systemlösning. Har du missat våra tidigare inlägg kan du läsa dem här:
8 tips till dig i tillverkningsbranschen
Effektivisera er försäljning med integrerade system
Nöjda kunder på ett lönsamt sätt
Mobil fältservicelösning med integrerat system

När vi får förfrågningar från tillverkande bolag kring systemlösningar handlar det vanligtvis om att man behöver effektivisera inköp och tillverkning genom ett modernt affärssystem, öka försäljningen genom effektivare säljstöd eller få bättre leadsgenerering/marknadsföring genom marketing automation. Det som ofta kommer i skymundan är uppföljning och analys av verksamheten för att följa KPI:er och se trender. Vanligtvis har man kontroll på omsättning, resultat och artiklarnas teckningsbidrag men sen tar det stopp. Detta beror på affärssystemens rapportverktyg och begränsade möjligheter att kombinera data från flera datakällor samtidigt. När man skall göra analyser kanske man behöver data samtidigt från affärssystemet, tidrapporteringssystemet, lönesystemet, tillverkningsmaskiner mm och ofta blir det komplext om man manuellt skall klippa ihop detta själv i Excel. Det tar tid och därmed blir det gjort alltför sällan eller inte alls. Med ett modernt analysverktyg kan man få svar direkt i systemet genom att kombinera data från flera datakällor samtidigt och presentera detta grafiskt på ett sätt som inte är möjligt i affärssystem eller i Excel.

Uppföljning och analys i ett tillverkande bolag handlar om många områden, men om vi förenklar det är det dessa huvudområden man behöver få kontroll över:

  • Inköp
  • Tillverkning
  • Lager
  • Försäljning
  • Ekonomi

Jag tänkte i denna artikel ge exempel på vad man kan ha behov för att följa upp i inköps-område för att öppna upp tankarna kring hur ditt företag kan använda ett analysverktyg för att få bättre kontroll på din verksamhet.

Analysera era inköp
Här handlar det främst om att mäta leverantörens och inköparnas prestationer. Några av de vanligaste analyserna är att mäta leveransprecision, leveranskvalitet och inköpspris. Leveransprecision mäts ofta i avvikelse från utlovad leveransdag eller som en trendgraf över tiden. Även om förseningar givetvis är värst så kan även förtidiga leveranser påverka verksamheten, exempelvis genom att man inte får plats med varorna samt att det binder pengar i lager.

Analysverktyg

Leveranskvalitet kan mätas på många olika sätt och några förslag på hur man brukar mäta detta är:

  • Andel mottagna varor som avviker från inköpsorder
  • Andel mottagna varor som kasserats
  • Antal reklamationer från slutkund
  • Andel varor som kasserats i tillverkningsprocessen

Ovanstående analyser är ju ganska enkla att se direkt i affärssystemet som vanliga rapporter eller stapeldiagram men när man också vill lägga på tid som en parameter för att se trender behöver man tillgång till större mängder data och då är ett analysverktyg att föredra. Det kan också handla om att man vill jämföra olika parametrar/dimensioner mot varandra såsom att se antal reklamationer i förhållande till teckningsbidrag. Då kan man ju i alla fall se om reklamationerna är ”värda” att hantera. I nedanstående diagram är det ju viktigt att göra något åt Produkt Y där man har många reklamationer men tjänar lite pengar på varje produkt.

Analysverktyg

Med denna typ av diagram kan man göra väldigt många intressanta analyser där man ställer olika parametrar mot varandra. Det är egentligen bara ert behov och fantasin som sätter begräsningarna.

Den sista KPI:n att mäta leverantörens och inköparens prestation är pris och kanske den som historiskt sett varit den viktigaste även om man idag pratar mycket om Totalvärde och mervärde. När man pratar om pris är det ju enkelt att mäta hur inköpspriset förändras över tid men ofta finns där dolda kostnader som missas när man förhandlar med sin leverantör. Exempel på detta är kassationer, kostnader pga hantering av felaktiga produkter, transportkostnader och betalningsvillkor (kredittid). Dessa kostnader påverkar ju givetvis täckningsbidraget och återigen kan man med ett bra analysverktyg få totalkostnaden för produkten presenterad på ett bra sätt och på det viset enklare ta dialog med leverantören.

Kontakta oss gärna om du vill ha en personlig presentation för hur ni kan följa upp er verksamhet.