Mobilitet

Så får du din personal att stanna

Har ni en hög personalomsättning? Eller har ni problem med en sjunkande produktivitet? Bristande motivation hos anställda är en av de största riskerna för många tjänstebolag idag. Här följer våra bästa tips på hur du kan motivera din personal till att både arbeta kvar och göra ett bättre jobb.

1. Mobilitet
Vissa vill ha det tyst, andra vill lyssna på musik. Var arbetar du bäst? På kontoret, hemma i vardagsrummet eller på ditt lokala fik? Genom att låta dina anställda jobba där de trivs bäst kan du öka deras självbestämmande och därigenom motivationen, och framför allt produktiviteten. Investera i ett system som stödjer full mobilitet så kan du jobba var du än är. En ökad mobilitet bidrar också till en förhöjd kundnöjdhet – eftersom även kunderna kan få hjälp oberoende av var du är.

2. Måluppfyllelse
Att se progress är en viktig nyckel för att bli motiverad på jobbet.* Hjälp dina anställda att sätta rimliga mål och bistå dem med verktyg som visar progress i deras arbete. Med vår lösning kan du få N’GAGER gamification integrerat som en del av Microsoft CRM. Motivationen höjs genom en ökad känsla av meningsfullhet, som följd av den löpande och omedelbara feedback som gamificationlösningen ger.

3. Utbildning
Genom att fortbilda din personal och låta dem utbilda och fördjupa sig inom sina respektive arbetsområden får du inte bara specialister som har spetskompetens inom sitt område, utan också motiverade anställda som stannar längre.

4.  Checklistor
Att visualisera sina arbetsuppgifter och dela upp dem i mindre steg kan göra det lättare för många att komma vidare, särskilt i tider med mycket att göra. Genom att skriva checklistor kan de anställda också känna att de kommer vidare i sitt arbete och bidrar till att de ser process.* I Microsoft Dynamics CRM kan du inte enbart sätta upp checklistor med arbetsuppgifter kopplade till kampanjer, projekt eller utifrån inkomna mejl, utan också tilldela arbetsuppgifter till kollegor eller andra i organisationen.

5.  Spegeleffekten
Människor är flockdjur och därför imiterar vi de individer vi spenderar tid med. På så sätt säkertställer hjärnan att vi passar in i flocken. Var en god förebild och föregå med ett gott exempel så kommer dina anställda ta efter.

6. Transparens
Delaktighet är en viktig nyckel till motivation. Genom att arbeta för en transparent organisation kan du få dina anställda att känna en större delaktighet och motivation i sitt arbete. En transparent organisation leder dessutom till att fler anställda kan se helheten och ta ett större ansvar för sin egen produktion, leverans och del i ett samarbete eller större projekt. Ett sätt att uppnå en högre transparens är genom en samlad systemlösning för hela företaget.

* The power of small wins. Want to truly engage your workers? Help them see their own progress. By Teresa M. Amabile and Steven J. Kramer

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur våra lösningar kan bidra till att motivera dina anställda.