Likviditet

Så kan du säkerställa en bättre likviditet

När man bedömer företag är det allt som oftast på sista raden. Resultatet är självklart viktigt men minst lika viktigt är en bra likviditet. Ett bra kassaflöde håller företag vid liv, och dålig likviditet kan ställa till med stora problem.

Även om försäljningen går bra och vinsten ökar varje år så kan företag drabbas av likviditetsproblem. Det är inte ovanligt att växande och lönsamma företag kan drabbas av likviditetsproblem om verksamheten inte fungerar på ett effektivt sätt.

Nedan följer våra åtta bästa tips på hur du kan förbättra din likviditet.

1. Kreditkontroller
Genomför kreditkontroller på nya kunder. Det är alltid bra att undvika dåliga betalare i förväg. Om du ändå vill göra affärer med dessa se till att de betalar i förskott.

2. Kundreskontra
Ha kontroll över kundreskontran. Övervaka vilka kunder som inte betalar i tid och skicka påminnelser direkt. Var inte rädd att skicka räntefakturor för sena betalningar. Detta visar både på att ni inte accepterar sena betalningar och att ni har kontroll på verksamheten. Många bolag tycker det är känsligt att skicka räntefakturor och att det kan störa affärsrelationen men egentligen visar det bara på att ni inte accepterar att agera bank.

3. Abonnemangsavtal
Normalt sätt är det efter en tid dyrare att hyra/leasa än det är att köpa och ja, rent resultatmässigt så stämmer detta. Men det som man oftast glömmer är att många erbjudanden kring abonnemangsformen inkluderar delar som exempelvis service och support, vilket man oftast måste köpa separat när man betalar hela investeringen direkt. Även om ert företag går bra så krävs ett kassaflöde som klarar den dagliga verksamheten. Genom att teckna abonnemang- eller leasingavtal betalar ni mindre summor kvartalsvis eller månadsvis vilket bidrar till ett bättre kassaflöde. Ytterligare en fördel med abonnemangsformen är att det hanteras som en omkostnad och skrivs av direkt.

4. Rabatt vid tidig betalning
De flesta kunder lockas av olika incitament. Om du erbjuder kunderna rabatt vid tidigare betalning skapar du en bra affär för båda parter. Genom att kunderna betalar snabbare får ni automatiskt ett bättre kassaflöde.

5. Optimering av lager
Svårigheten med lager är att företag vill ha så hög tillgänglighet men samtidigt så lågt lagervärde som möjligt, vilket kräver kontroll. Se över inköp, tillverkning-, och distributionsprocesser. Analysera vilka produkter som rör sig och vilka som inte gör det. Hantera detta objektivt och inte känslomässigt. Här finns det många bra system som kan hjälpa er att ta kontroll över era flöden och optimera era lager. Det är inte ovanligt att företag binder upp mycket pengar i lager och här finns det mycket att göra för att bättra er likviditet.

6. Faktureringsprocess
Se till att ha en bra faktureringsprocess. Automatisera så att ni kan fakturera direkt utan manuella steg. Trög fakturering kan skapa stora likviditetsproblem.

7. Leverantörssamarbete
Ha en god relation med dina leverantörer. Ha kontroll på hur leverantörerna hanterar priser, kvantiteter, kvalitet och leveransprecision. Detta är viktig information i dialog med leverantörerna och kan driva bättre villkor som ger ett positivt kassaflöde.

8. Rätt prissättning och affärsmodell
Se till att ha rätt prissättning på era produkter och tjänster. Självklart går det inte alltid att höja priserna, eftersom priserna styrs av marknaden, men det är värt att med jämna mellanrum se över priser och affärsmodeller som både kan ge en resultatökning och en bättre likviditet.

Med dessa åtta steg kan ni får bättre kontroll på era betalningsströmmar och er likviditet. Kontakta oss gärna om du vill ha fler tips och råd.