Sälja

5 anledningar till att sälja till befintlig kundbas

Den nuvarande kundbasen glöms ofta bort, men erbjuder möjligheter  att sälja som kan komma att spela stor roll för ert företags lönsamhet. I högkonjunktur tenderar många bolag att rikta sitt fokus mot tillströmningen av nya kunder. En presumtiv kund kräver fokus och energi för att  konverteras till verklig kund och i en tid av hög efterfrågan blir denna positiva styrka vår svaghet. Nya kunder som kräver energi får energi och befintliga kunder kan ibland tas för givet. Det motsatta scenariot ser vi i lågkonjunktur när kriget om kunderna hårdnar. Då står konkurrensen om våra kunder och energin riktas istället hit, för att rädda eller i bästa fall utveckla nya affärer på befintliga kunder.

Proffsen gör både och. En stark och tydlig strategi för hantering av befintliga kunder tar inte bara hand om befintliga kunder utan stödjer också anskaffningen av nya. Med anledning av det vill vi gärna dela dessa fem punkter till varför det är viktigt att vårda och utveckla er befintliga kundbas.

1. Skapa lojalitet

Ju mer du säljer till en kund desto lojalare blir kunden  – Givet att de andra delarna (bra kvalitet, kommunikation, uppföljning etc.) finns där, så kan en ökad försäljning till kund öka dennes lojalitet. Det hela kan liknas vid en relation, där ju mer ni gör tillsammans; ju mer minnen ni skapar, och ju mer projekt ni samarbetar på, resulterar i en tight relation som inte gärna bryts. Detta, i sin tur, skapar en god cirkel där kunden köper mer och blir mer lojal. En kund som kontinuerligt köper tjänster och produkter blir också en kund som utvecklar och ständig förbättrar sin verksamhet.  (Läs 4 sätt att öka kundlojaliteten).

2. Ambassadörsskap

Skapa ambassadörer som sprider det goda budskapet om ert företag – Lojala kunder, som stannar med er och fortsätter köpa era varor/tjänster kan, med rätt hantering, bli lojala ambassadörer, som sprider det goda ordet vidare och agerar som marknadsförare för ert företag. Detta fenomen, som av vissa kallas förtjänt media, är en svårslagen ekvation som dessutom inte kostar er ett öre. Återigen, tänk på det som en relation: kunden blir som en lojal vän som berättar för andra om dina prestationer, och som därav hjälper ditt goda rykte att spridas.

Guide: Framtidssäkra ditt säljteam

7 steg hur du som säljchef kan säkra säljmetoder och arbetssätt.

Ladda ner din guide!

3. Sälja mer till ett högre pris

En befintlig kund och lojal ambassadör köper mer, tenderar att acceptera ett högre pris och går inte sällan omvägar för att köpa just av er Att sälja till en befintlig kund är enklare än att sälja till en potentiell kund. Vid nyförsäljning behövs mer energi för försäljning – varför ska den potentiella kunden välja just er, när det finns en ofantlig mängd bolag på marknaden? Detta slipper ni vid försäljning till befintlig kund. Ni har redan sålt in er, och kunden har redan köpt ert syfte och mening. Detta ökar chansen till försäljning dramatiskt, och kan på samma sätt minska tid till köp.

4. Det är billigare

Att sälja till befintlig kund kan vara avsevärt mycket billigare än att sälja till en ny kundAtt sälja till en ny kund kan vara en kostsam process. Det är betald marknadsföring, arbetstimmar, och offerter som ska göras, och rätt som det är dras processen ut och tar ännu längre tid. Att istället sälja till er befintliga kundbas kan minska dessa utgifter, av samma anledningar som föregående punkt. Ni behöver helt enkelt inte sälja in er på samma sätt, vilket minskar kostnaden drastiskt.

5. Befintliga kunder som informationskanal

Befintliga kunder har viktig information, som ni kan använda för att attrahera nya kunderEn av de viktigaste kvalitéerna era nuvarande kunder har är just att de är kunder, och som kunder har de information om vad kunder vill ha. Det är sannolikt att era befintliga, lojala, kunder inte har något emot att ni ställer frågor, både för att kunna ge dem bättre service, och för att bättre attrahera potentiella kunder. Genom att använda er av detta, och premiera informationsgivare, kan ni få värdefull information.

Vidare kan befintliga kunder även användas som fysiska exempel på vad ert företag gör (exempelvis genom kundcase), vilket kan ge er en mer kraftfull marknadsföring, som i sin tur leder till ökad nyförsäljning.