Utveckla din verksamhet med Internet of Things (IoT)

År 2020 kommer det finnas minst 20 miljarder uppkopplade prylar. Det innebär att Internet of Things (IoT) kommer växa exceptionellt under de kommande åren och att en allt större del av vår värld och våra saker snart kommer att vara uppkopplade. Men vad innebär egentligen IoT för dig och din verksamhet? Hur kan ni använda IoT för att skapa kundnytta och hur behöver ni tänka i strategiarbetet framöver?

Internet of Things (IoT) har blivit kallad “nästa industriella revolution”, främst på grund av hur det kommer att förändra hur vi lever, arbetar och reser, liksom hur regeringar och företag interagerar med världen. För såväl tjänstebranschen som produktorienterade företag innebär detta en enorm mängd möjligheter. Men ibland är det svårt att ta till sig all information och sålla ut de bästa bitarna. Här har vi samlat några generella tankar som kan hjälpa dig att få en snabb inblick i IoT, eller sakernas internet som det också kallas, på ett lättöverskådligt sätt.

Anpassad arbetsplats för medarbetarna

IoT kan leda till många förbättringar för de anställda. Genom en uppkopplad arbetsplats med ständig tillgång till värdefulla data kan varje enskild medarbetare få en anpassad arbetssituation och en mer effektiv arbetsdag. Och genom att låta de anställda använda smarta produkter som klockor och telefoner kan värdefulla data samlas in som sedan kan användas för att förbättra både hälsa och prestation.

Men det är inte bara datainsamling som kan utveckla dina medarbetare. IoT kan också, med sina sammankopplade produkter, erbjuda en möjlighet till distansarbete. Den anställde kan själv välja plats att sitta vid sin dator, checka av uppgifter mobilt eller ha virtuella möten. Något som inte bara är bra för miljön och sparar pengar, i exempelvis kontorsutgifter och arbetsresor, det kan även vara ett bra sätt att attrahera s.k. millennials som ofta anser att flexibilitet är en enormt viktig komponent av sitt val av arbetsplats.

Skapa värde för kunderna

Hur kan du använda IoT för att skapa kundnytta och vilka värden är det som skapas? Med IoT kan du spåra och undersöka hur kunder interagerar med din produkt och analysera den data som kommer av detta. Det finns en mängd produkter som redan använder sig av detta, till exempel Nike med sina uppkopplade skor och Fit Bit.  Du kan alltså inte bara ge kunderna möjligheten att använda sig av IoT genom dina produkter utan också analysera den data du får för att förbättra både produkt och marknadsföring.

Det som är nyckeln till värdeskapande med IoT är just tillgången till data. Genom att analysera den kan arbetsflöden kartläggas och effektiviseras och både produkter och tjänster utvecklas. Dessutom kan tillgång till data ge upphov till nya insikter och göra att man lär känna sina kunder bättre. Det i sin tur gör att man kan satsa på att bygga långvariga relationer med både kunder och andra företag.

För en optimal produkt

Det finns mer du kan göra med produkterna. Att hålla reda på lager och produktion kan vara svårt, oavsett bransch. Med den uppkoppling och sammankoppling som IoT erbjuder kan du få insikt i till exempel var en produkt befinner sig, hur den används och om den fungerar optimalt eller har behov av underhåll. Datan kan sedan analyseras och användas i samband med utveckling av nya produkter och tjänster. Detta gör att personalen får mer tid att hantera problem som uppstår samtidigt som det hjälper dig att förebygga underskott och andra lagerrelaterade problem.

Internet of Things – en möjliggörare

Som du märker erbjuder IoT en mängd möjligheter och vi hoppas du nu fått en inblick i vad det kan innebära för dig och din organisation. Nu gäller det att hålla sig uppdaterad och utveckla strategier som tar till vara på teknikens utveckling. Genom att använda dig av de verktyg som finns och göra små, smarta förändringar i nuvarande processer kan du skapa situationsanpassade, attraktiva och effektiva varor och tjänster och samtidigt öka

kundens upplevelse.

Vad är Internet of Things (IoT)?
IoT, eller Sakernas Internet som det även kan kallas på svenska, är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder och andra saker, förses med små inbyggda sensorer och datorer som gör att föremålen kan sammankopplas fysiskt eller via trådlöst nätverk och därefter utbyta data.

(Källa:Wikipedia, IoT-guiden)