Trivec-inför-DynamicsNAV-och-PowerBI-med-Endeavor

Trivec inför Dynamics NAV och Power BI tillsammans med Endeavor

Trivec gör en kontrollerad tillväxt med nytt systemstöd från Endeavor

Trivec Gruppen har valt Endeavor som partner vid införandet av en ny affärssystemslösning baserat på Microsoft Dynamics NAV. Affären omfattar bolagets verksamhet i både Sverige och Norge och innebär stöd för koncernredovisning, försäljning, avtalshantering samt uppföljning via Power BI.

– Det stöd som Microsoft Dynamics NAV erbjuder utgör en stor möjlighet för ökad kontroll och effektivitet i vår starka tillväxt. Endeavors erfarenhet av och kunskap om programvaruföretag samt deras produkterbjudande var tillsammans det som fällde avgörandet vid val av system och partner, säger Daniel Held, CFO Trivec AB.

– Trivec är ett spännande företag med stark tillväxt och som erbjuder intressanta lösningar, säger Anders Brunmarker, försäljningschef Endeavor. Vi ser en stor potential till ökad effektivitet och kontroll genom införandet av ett nytt affärssystem.

För tjänstebolag som Trivec ställs det höga krav på effektiva systemstöd när konkurrens och produktivitet ökar.

– Jag är övertygad om att valet av Dynamics NAV tillsammans med Endeavor Agreement kommer ge Trivec det stöd som behövs för hanteringen av ökade transaktioner och avtal, fortsätter Anders. Det faktum att Trivec även valt att använda Power BI för uppföljning och rapportering visar på att de ser ett stort värde i en bättre uppföljning och analys.

För mer information kontakta

Anders Brunmarker, försäljningschef Endeavor
Tel. 073-519 88 09
anders.brunmarker@endeavor.se
www.endeavor.se

Fakta om Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV är ett affärssystem som hjälper små och medelstora företag att hantera deras verksamhetsdrift. Funktionalitet som ingår är bland annat koncernredovisning och ekonomi, projekthantering, logistik och lager order, inköp och service. Systemet är helt molnbaserat och är en del av en komplett lösning från Microsoft som hjälper verksamheten i arbetet och för att expandera effektivt.

Fakta om Endeavor Agreement

Endeavor Agreement är ett tillägg till Dynamics NAV och är framtagen för att på ett enklare sätt hantera avtal och avtalsfakturering (abonnemang). Endeavor Agreement gör det möjligt att hantera alla kundavtal på ett ställe oavsett om det är avtal enligt fastpris, löpande eller periodisk fakturering. Lösningen erbjuder stor flexibilitet kring innehåll och perioder. Det är väl inbyggt i Dynamics NAV och använder standardiserad rutin för fakturering.

Fakta om Trivec AB

Trivec erbjuder kassasystem med helintegrerad dryckeskontroll. Med kontor i Stockholm, Göteborg, Umeå, Malmö, Oslo, Bryssel, Lyon, Bordeaux och Paris erbjuder Trivec marknadens bästa system avseende såväl mjukvara som hårdvara.

Fakta om Endeavor

Endeavor effektiviserar och förenklar affärsprocessen för kunder inom tillverkningsindustrin, tjänstebolag, retail och offentlig verksamhet genom smarta digitala lösningar. Sedan 2013 har vi implementerat mer än 200 system, nationellt som internationellt. Vårt erbjudande är kostnadseffektiva systempaket där välkända produkter och tjänster för CRM och affärssystem integreras i ett enda användarvänligt system. Med teknisk kompetens, lång erfarenhet och hög hjälpsamhetsfaktor sköter vi allt från behovsanalys till systemimplementation och support.