Möt dina kunder där de är genom social selling

Köpprocessen förändras, köpresan förändras, de sociala mötesplatserna förändras – det gäller att hänga med i alla dessa förändringar. Ett begrepp som det hörs allt mer om är social selling och här har vår försäljningschef skrivit några rader om hur detta tankesätt kan hjälpa din verksamt att skapa nya affärsresultat.

Alla som arbetar med kunder vet att köpprocessen har förändrats. Innan internet var du tvungen att träffa en säljare för att få kunskap om produkten eller tjänsten du var ute efter men idag vet vi att 60 % av köpresan inom B2B sker utan kontakt med en säljare. Och att 80 % av alla köp börjar med ett sök på nätet. Samtidigt så vet vi också att 9 av 10 personer inte svarar på kalla samtal. Med denna information kan vi konstatera att köpprocessen har förändrats radikalt och att det ställer helt andra krav på marknadsavdelningarna men även på säljarna. Företag måste kommunicera både på hemsidor och i sociala medier. Om vi tittar utifrån marknadsperspektivet räcker det idag inte att skapa en hemsida med produkt- och tjänsteinformation eller ha en företagssida på sociala medier. Nu måste företaget dessutom bli ännu mer relevanta genom att definiera vilka personer/roller man vill kommunicera med och även förstå dessa personers köpresa. Görs inte detta riskerar du som företag att försvinna i det gigantiska brus som finns idag.

Nya förutsättningar för säljarna

Men det är inte bara marknadsavdelningen som måste förstå och agera utifrån de nya förutsättningarna, utan det innebär även ett förändrat beteende hos säljarna. Som nu måste ha ännu större spetskompetens kring att förstå och utmana kundernas behov innan de rekommenderar de egna produkterna/tjänsterna. Köpare utbildar sig genom att söka information i sina nätverk och på sökmotorer. Vilket då leder till att säljarna måste tänka nytt när det kommer till att generera leads och driva affärsmöjligheter framåt.

Vad är då social selling rent konkret?

Social selling är ett begrepp som hörs allt oftare. Många tror att det handlar om teknologi men det är egentligen fel. Även om det i slutändan krävs någon form av sociala media-plattform handlar social selling mer om ett mindset hos marknadsförare och säljare än om teknik. Det handlar om att hela organisationen måste ha en förståelse för att både kunder och potentiella kunder lever och agerar i den digitala världen. Och att om vi på ett professionellt sätt ska kunna möta våra kunder, måste vi möta dem där de befinner sig. Både när det gäller plattformen och i sin egen köpresa.

Rent krasst handlar det om hur vi som bolag ska skapa mer lönsamhet, öka kundnöjdheten och få en större tillväxt.

Om vi tar LinkedIn som exempel är idag ca 2,8 miljoner svenskar registrerade där, och tittar vi globalt är över 500 miljoner människor anslutna till nätverket. Siffror som ger dig som säljare enorma möjligheter att skapa ett stort nätverk med människor du är intresserad av. I detta nätverk kan du skapa nya kontakter, ta hand om dina befintliga kontakter, profilera dig inom ditt område eller trigga igång affärsdialoger.

Och eftersom vi konstaterat att dagens köpare är och verkar på sociala medier måste även dina säljare vara här. Inte bara för att vara där köparna är utan också för att bli mer effektiva då klassiska ”förutsättningslösa” möten kostar både tid och pengar.

För att få mer information om vad som krävs för att få era säljare att börja tänka social selling anordnar vi den 9 november ett webinar där vi visar hur ni kan starta en sådan förändringsprocess samt hur ni kan koppla ihop LinkedIn med ert Dynamics 365 (CRM)-system.

SE VÅRT WEBINAR FRÅN DECEMBER 2017 HÄR