Så blir du bättre på social selling

3 starka skäl att arbeta med social selling

Vi fortsätter vår resa med att lära oss mer om social selling och vilken nytta detta kan göra för din organisation. Lönsamhet, kundnöjdhet och tillväxt är något alla företag strävar efter. Genom att få din sälj- och marknadsavdelning att aktivt arbeta med social selling skapar du stora möjligheter att öka alla dessa tre. Och samtidigt kan du med enkla medel följa upp hur du når dina uppsatta mål. 

1. Kundnöjdhet

Genom att använda sig av social selling får du en möjlighet att succesivt bygga en långsiktig relation med kunden. Både under köpresan – då kunden själv letar information och du finns där genom att bidra med intressant och värdeskapande innehåll – till under själva beslutsprocessen då du skapat ett förtroende genom att visa att du har förstått vad kunden frågar efter. Dagens B2B-kunder är mycket selektiva och vill bara köpa av en säljare de litar på. Genom att dela relevant innehåll, kommentera andra nyheter och bidra med dina erfarenheter visar du att du har en förståelse för kundens utmaning. Och att kunna hjälpa till att lösa en kunds problem leder ofta ett långt och framgångsrikt samarbete.

2. Tillväxt & lönsamhet

Att driva trafik, skapa leads och öka medvetenheten om ditt varumärke är något vi alla vill uppnå med vår marknadsföring. Men i slutändan är ändå det viktigaste målet att generera försäljning. Och trots att det finns många bevis på att en bra innehållsstrategi kan öka företagets intäkter är det fortfarande många som inte ser fördelarna med att kombinera content marketing med social selling. Så tänk vilket värde som din kunskap och ditt innehåll kan skapa för kunden. Genom att visa på hur din produkt/tjänst har skapat lönsamhet för andra lägger du en grund för ett långsiktigt förtroende och samarbete med kunden.

LinkedIn är idag den vanligaste plattformen för social selling och undersökningar visar att företag som regelbundet använder sig av social selling växer i intäkter med över 20 procent mer per år än de som inte gör det.

3. Nå dina säljmål med social selling

Självklart vill du se om det arbete du gör ger resultat. Linkedin har tagit fram SSI (Social Selling Index) som är ett mått som baseras på din Linkedin-aktivitet. Detta uppdateras varje vecka och ger dig svar på vad du gjort bra och vad du bör förbättra. Linkedins egna undersökningar visar att det finns ett stort samband mellan att nå försäljningsmål och säljare som har ett högt SSI. Några saker de sett att det ger är:

  • 45% mer säljmöjligheter
  • 51% högre sannolikhet att nå sin säljkvot
  • 78% av social sellers slår ut de som inte använder sociala medier i sitt säljarbete

Ett verktyg du kan använda för att ha bättre koll på dina kontakter är Sales Navigator. Där får du till exempel en notis varje gång dina bevakningar (behöver inte vara 1:a-handskontakter) gör något på Linkedin (kan vara en kommentar, delning av innehåll, byter jobb etc.) vilket ger dig en bra koll på deras aktiviteter och intressen. All information i Sales Navigator kopplas automatiskt till ditt CRM-system.