förankra crm-system

Går det verkligen att byta affärssystem snabbt och smidigt?

Företag av vårt slag pratar ofta om att det är lätt och smidigt att byta affärssystem, men  undersökningar visar att så inte riktigt är fallet. Att byta affärssystem äter ofta mer tid och budget än man hoppats. Många gånger beror det inte på tekniken utan på att organisationen inte är förberedd. Därför brukar vi på Endeavor alltid vara tydliga med att det kräver engagemang från flera personer för att ett nytt affärssystem ska rulla igång. Med en realistisk och ärlig plan och ett enat team spricker varken tidsramar eller budget.

Byta affärssystem i rätt ordning

Först och främst är det viktigt att få nyckelpersoner att förstå att det inte bara är att trycka på en knapp och byta affärssystem. En övergång till ett nytt affärssystem kan skapa fantastiska möjligheter och det betalar sig att göra arbetet bra. När inventering och önskelista är klara är det dags att börja prioritera och planera genomförandet.

Få med rätt nyckelpersoner

För att få till ett effektivt arbete krävs att flera personer slår sina kloka huvuden ihop. Ett byte av affärssystem består av flera olika faser och det kan hända att det är olika personer som ska bidra under olika delar av projektet. Se gärna till att involvera medarbetare som har koll på verksamhetens olika delar; kundtjänst och support, marknad, sälj, logistik, ekonomi och övergripande strategi och framtidsplaner. Välj helst människor som har driv och lust att vara med så att det blir bra fart i alla delar av projektet.

Välj en leverantör som passar er

För att få till ett smidigt byte av affärssystem behöver ni samarbeta med en leverantör som ställer rätt frågor, pekar ut alternativa vägar, ger råd och har god kunskap om arbetet som ska genomföras. Vår erfarenhet säger att ärlighet varar längst. Att dra igång ett projekt av den här storleken kräver engagemang och tydlighet. Om alla inblandade förstår vad som ska göras och är medvetna om fallgropar ökar chanserna att hålla både budget och tidsplan. Ett effektivt genomförande är också nödvändigt för att verksamheten ska kunna hålla samma fart som vanligt under bytet.

Har du funderat på hur ni kan jobba klokare och använda er tid bättre?

Boka en workshop där vi utgår från din verksamhets förutsättningar.

Boka din kostnadsfria workshop här

Vi ställer frågor, varnar för fallgropar och lyfter framgångsfaktorer, kopplat till din bransch. Vi gör det för att få en chans att berätta om hur vi tänker, höra hur ni tänker och för att kunna dela med oss av vår erfarenhet – självklart utan krav på att ni ska fortsätta samarbeta med oss.