dynamics-365-business-central

Business Central – med en doft av framtiden

Microsoft Dynamics 365 Business Central lanseras snart och det är en nyhet värd att notera. Lösningen kommer att göra stor nytta för verksamheter som befinner sig i utveckling och som behöver vara snabba, flexibla och fatta kloka beslut baserade på fakta.

Business Central är en komplett lösning för verksamhetsstyrning som är både enkel att använda och implementera. Genom att koppla ihop ekonomi, försäljning, drift och service effektiviseras verksamheter och det ger helt nya möjligheter till ökad tillväxt.

Om ditt företag redan har Dynamics 365 är det egentligen bara en app som behövs för att få ta del av Business Central. Det blir enkelt att ersätta andra ekonomisystem och låta allt rymmas i samma lösning.

Här är några som kan dra nytta av Business Central

Ekonomerna
Med snabba avslut och enklare rapportering ges tid till analys och kontroll. Det gör ägare och styrelse nöjda på samma gång som ekonomiavdelningen slipper alltför mycket repetitivt arbete.

Nyfiken på Dynamics 365 Business Central?

En lösning som ger kontroll, sparar tid och är intelligent

Boka tid med vår expert!

Säljarna
När affärsprocesserna effektiviseras och ekonomi, försäljning, service och drift jobbar smartare tillsammans kan affärerna ta verklig fart. Säljarna får mer utrymme att träffa kunder och bygga relationer.

Supporten
Kundtjänsten kan hantera kunderna på ett ännu bättre sätt. Med ökad kundnöjdhet går både sälj och varumärkesbygge lättare.

Projektledarna
När budgetar, projekt och resurser uppdateras i realtid blir det lättare att driva effektiva projekt. När ramar och planer håller blir både kunder och medarbetare nöjdare.

Nyckelpersoner inom drift och logistik
Med bättre kontroll över produktion, lagerstyrning och logistik kan driftstop undvikas, logistikproblem förutses och produkter levereras i tid. Det minskar kostnader och skapar besparingar av stort värde.

Marknadsförarna
Med fakta om olika målgruppers beteende och möjlighet att räkna ut trender blir det lättare att träffa rätt med marknadsföringsinsatser. Stor hjälp i en tid där både kunder och kanaler utvecklas i snabb takt.

Inbyggd Power BI

Med inbyggd Business Intelligence får olika delar av verksamheten ovärderliga insikter och aktuell information om nuläge och framtid. Data från redovisning, försäljning, inköp, lager och kundkontakter till en komplett vy av verksamheten på ett sätt som kan skapa helt nya sätt att arbeta.