business-intelligence-powerbi

7 anledningar till att ta hjälp av Business Intelligence

Att ta hjälp av Business Intelligence (BI) är faktiskt att likna med att ha en spåkula och kunna se in i framtiden. Med hjälp av BI är det lättare att jobba proaktivt och kunna förutspå händelser.  Den intelligenta lösningen gör att blir lättare att välja rätt väg för verksamheten.  Här är ytterligare sju goda anledningar till att koppla Business Intelligence till affärssystemet

1. Business Intelligence ger dig inte bara en bild av nuläget, utan även ett bra hum om framtiden. Siffror som visar hur företaget och affären mår och vilka trender som är på gång. Med färsk och riktig data som hämtas från ditt affärssystem blir det lättare att fatta snabba och kloka beslut.

2. Du får kontroll över affären och framför allt över era kunder. Du kan se vilka kunder som har slutat köpa vissa varor och om de har börjat köpa in något annat. Är de sena med betalningarna så är du den första att känna till det. Ökar efterfrågan märker du det och kan lättare planera nästa steg.

3. När du har en direktkoppling mellan affärssystemet och Business Intelligence slipper du samla rapporter från olika system. Allt finns på samma plats, så du sparar massor av tid!

4. När kundernas krav på snabb respons ökar ger det het nya möjligheter att läsa av kundernas köpresa. Information från mail, sms och sociala medier flödar rakt in i BI-lösningen och ger värdefulla insikter. Det skvallrar också om vad kunder kommer att be om i nästa steg.

5. Det finns risk för att statiska rapporter låser dialogen inför viktiga beslut. Dynamiska rapporter som kan uppdateras i realtid skapar förutsättningar att höja blicken och föra bredare samtal. Ni har alltid färsk data som ger svar på era frågor.

6. Med BI kan ni samla data från flera datakällor. Affärssystem, externa databaser med företagsinformation och fristående excel-ark kan alla bidra med viktig information. Systemet kan samköra data från flera källor och skapa analyser med ett vidare perspektiv och med siktet inställt på nästa vecka eller nästkommande år.

7. Business Intelligence kan hjälpa er att identifiera och analysera trender. Om era konkurrenter till exempel dumpat priser inom ett viktigt affärsområde kan du bli först med att identifiera händelsen, förstå situationen och förändra läget. Vikande försäljning behöver inte längre bli en negativ trend när du är först på bollen och kan skicka ut era säljare där de behöver vara.

Det här är sju anledningar till att ha ett affärssystem med stöd för Business Intelligence. Vi kan räkna upp fler om hur Business Intelligence kan hjälpa er till smartare affärer och klokare beslut!

Har du funderat på hur ni kan jobba klokare och använda er tid bättre?

Boka en workshop där vi utgår från din verksamhets förutsättningar.

Boka din kostnadsfria workshop här

Läs mer om Power BI här