The Inner Circle 2018/2019

Endeavor – utnämnd medlem i Microsoft Inner Circle 2018/2019

Vid Microsofts årliga partnerkonferens Inspire, som gick av stapeln i Las Vegas i juli 2018, blev CRM Partners Group (som vi ingår i) för sjätte gången utsett till medlem i ”Microsoft Dynamics Inner Circle”. Detta gör oss till en av de mest värdefulla och strategiska Microsoft-partners i världen.

I ”The Inner Circle” ingår det översta (1 %) toppskiktet av alla Dynamics-partners världen över. Som medlem har du bevisat att du kan erbjuda värdefulla och innovativa lösningar som hjälper organisationer att bli än mer framgångsrika.

Emiel Putman, VD och grundare av CRM Partners: ”Det är en stor ära att bli tilldelad den här prestigefyllda titeln ännu en gång. Jag är oerhört stolt över hela teamet hos CRM Partners Group, som är enormt beslutsamma och visionära när det kommer till att hjälpa organisationer att utmärka sig att skapa kundupplevelser genom hela köpresan. Att vi ingår i ”The Inner Circle” är en bekräftelse från Microsoft att vi har satt rätt kurs. För att behålla denna position arbetar vi hårt för att fortsätta göra skillnad även kommande år när det gäller kompetens och service.”

Endeavor effektiviserar och förenklar affärsprocessen genom smarta digitala lösningar.  Våra innovativa tjänster och produkter är en trygg väg mot högre produktivitet och ökad lönsamhet i branscher som tillverkningsindustrin, tjänstebolag, retail och offentlig verksamhet.

Tillsammans med CRM Partners, Pulse Business Solutions och AXtension ingår vi i CRM Partners Group. Våra gemensamma verksamheter och lösningar bygger broar mellan kundens alla avdelningar och säkerhetsställer att hela organisationen är fokuserad på kunden. Från våra kontor i Europa jobbar över 500 medarbetare för att skapa en unik kundupplevelse.

 


Endeavor – Appointed Member of Microsoft’s Inner Circle 2018/2019

At Microsoft’s annual partner conference ’Inspire’ in Las Vegas, Nevada this week CRM Partners Group, of which we are part of, has been appointed member of the “Microsoft Dynamics Inner Circle” for the sixth time. This makes us one of the most valuable strategic Microsoft partners around the world.

The Inner Circle is the top 1% of all the Dynamics partners worldwide. Members have proved themselves by offering valuable and innovative solutions which help organizations become more successful.

Emiel Putman, CEO and founder of CRM Partners: ‘It is an honor to be awarded this prestigious title again. I’m extremely proud of the entire team at CRM Partners Group, which is hugely determined and visionary in helping organizations to excel in the area of customer experience throughout the entire customer journey. Our placement in the Inner Circle is a confirmation from Microsoft that we have set the right course. In order to keep this position, we are working hard to make the difference again in the next year in terms of our expertise and service.”

Everything we do is focused on making you loved by your customers. With the right mix of digital and human services, we drive customer experience throughout the entire customer journey. The CRM Partners group consists of over 500 employees, working from our offices in Europe. CRM Partners, Endeavor, Pulse Business Solutions and AXtension are part of the CRM Partners Group.