utvärdering av nytt CRM-system

Brist på information hotar ditt företags konkurrenskraft

Ta kontroll över orsakerna som kan leda till dubbelarbete och felaktiga beslut och skaffa dig ett informationsövertag.

Som konsumenter är vi vana vid att alltid få den information vi behöver, oavsett om vi handlar på nätet eller går in i en butik. Vi får reda på om en vara finns i lager, vi får reda på pris, eventuella rabatter, ersättningsprodukter och leveransvillkor. I B2B-sammanhang är det inte alltid likadant. Brist på information kan leda till dubbelarbete, felaktiga beslut och svårighet att hänga med i konkurrensen.

Frustrerade medarbetare och förlorade affärer

En vanlig situation är att information saknas för medarbetarna när de verkligen behöver den. På väg till ett kundmöte vill en säljare enkelt kunna kontrollera till exempel vad kunden har köpt tidigare, om det finns några ärenden på kunden eller om kunden är bra eller dålig på att betala. På mötet vill säljaren också kunna svara på frågor från kunden huruvida vissa varor finns inne, när de kan levereras, om vissa rabattvillkor gäller och vad det är för betalningstid. Men dessvärre är det långtifrån alltid så.

Ofta måste säljaren ta sig till kontoret för att kunna kontrollera uppgifter istället för att kunna svara på frågor från kund direkt på mötet. Det ger varken ett bra kundbemötande eller är bra för företagets försäljning. Att anteckna beställningar på lappar under ett möte och sedan åka till kontoret för att lägga in uppgifterna i systemet leder också till merarbete och frustrerade medarbetare som behöver notera samma uppgifter två gånger.

Många företag saknar verktyg för business intelligence

Brist på information leder till frustration även på ledningsnivå. Det är svårt att ta fram statistik om försäljningen och att göra prognoser. Många företag saknar bra verktyg för business intelligence, vilket i längden kan bli en stor nackdel konkurrensmässigt.

Det här problemet går dock relativt enkelt att lösa och många av dina konkurrenter har antagligen redan gjort det. Idag finns nämligen avancerade business intelligence-verktyg både för stora och små företag. Det är flera faktorer i samverkan som har gjort att verktyg för business intelligence har blivit så tillgängliga.

Affärssystemen är numera molnbaserade vilket gör det möjligt att behandla mycket stora datamängder, även i realtid. Dessutom har det skett en snabb utveckling inom olika former av dataanalys, där användarna utan att själva vara experter på statistik och matematiska samband, kan använda sig av olika program för business intelligence.

Vill du ha rätt stöd för din verksamhet?

Boka tid med vår expert

Företag som ligger långt framme har moderna affärssystem där det går att koppla in business intelligence-appar som i ett tidigt skede ger signaler och kan identifiera trender över tid. Till exempel kan man få hjälp med att övervaka kassaflödet och få automatiska prognoser över försäljningen baserat på historiska data.

Med äldre affärssystem behöver man titta på försäljningsstatistik i efterhand och göra någon form av kvalificerad gissning, men med automatiska prognoser gör systemet det åt dig, med mycket mer avancerade beräkningar. Dessutom är informationen tillgänglig exakt när den behövs.

Automatisering – något som dina konkurrenter redan ser över

På många företag jobbar medarbetarna med flera olika system. Det är ytterligare en aspekt av svårtillgänglig information, att man behöver logga in och ut ur olika program för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Här har dock utvecklingen med automatisering och artificiell intelligens gjort det enklare för oss.

I nya affärssystem behöver du bara logga in en gång, oavsett vad du behöver jobba med. Direkt på din startsida hjälper systemet dig automatiskt, till exempel genom olika påminnelser och notiser.

Beroende på din roll kan det röra sig om offerter som ska godkännas, fakturor som ska attesteras, varningar om att en eller flera kunder har överskridit sin kreditgräns eller om det är dags att göra ett nytt kundbesök. Det här är något som dina konkurrenter antagligen utvärderar eller använder redan idag.