CRM- & affärssystem för framtiden

4 affärsmodeller som bromsas av dåligt systemstöd

Du vill inte låta systembristerna hindra din tillväxt. För fyra affärsmodeller kan de bli direkt affärskritiska. En viktig del av affärsutveckling är att skapa nya relationer med kunder och andra intressenter. Samma produkt eller erbjudande kan paketeras om, ombildas till en tjänst eller erbjudas i fler försäljningskanaler.

Många företag har dock svårt att hantera flerkanalsförsäljning, abonnemangsförsäljning eller kombinationer av produkt- och tjänsteerbjudanden. Det går att göra det, men det är tungrott och kräver mycket manuellt arbete. Här är fyra exempel på utmaningar när företag vill utöka sin verksamhet med nya affärsmodeller.

1. Flerkanalsförsäljning inom retail

Många företag vill börja sälja i fler kanaler – via e-handel, återförsäljare eller egna butiker. Oavsett var en kund handlar så ska denne registreras som en och samma kund i dina system. Kunden ska ha samma rabatter och service, oavsett var inköpet görs.

Detta ställer krav på att affärssystemet kan hantera allt från olika prismodeller, kundkategorier, rabatter och kick-back till återförsäljare och agenter. Om systemet inte klarar av att hantera detta centralt, så måste kunden registreras i flera olika system. Det är inte en optimal lösning. Dels är det bökigt att hantera många olika system för olika sorters försäljning, dels är det lätt hänt att det blir fel.

2. Abonnemangsservice inom B2B

En annan utmaning är olika former av abonnemangstjänster. Återkommande försäljning till företag, såsom kaffe eller fruktkorgar, är en form av abonnemangstjänst som kan ställa till med oväntat stora problem med äldre affärssystem.

Företag som erbjuder den här typen av tjänster har ofta många kunder, men varje kund har ett lågt värde. Till skillnad från andra abonnemangstjänster, som telefoni eller bredband, så är inte abonnemangsavgiften likadan varje månad. En vecka kanske en kund åker iväg på konferens och vill inte ha någon fruktkorg eller kaffe, en annan vecka har man kick-off på kontoret och behöver dubbla leveranser.

För kunderna är det viktigt att detta reflekteras i fakturan – de vill ju bara betala för det som levereras – men för företagen som erbjuder dessa tjänster kan det vara en stor utmaning att veta vem som ska ha vad varje vecka.

En kund till oss på Endeavor, som erbjuder den här typen av företagsservice, klarade tidigare bara av att fakturera varannan månad eftersom det var så krångligt. Att ta betalt varannan månad är självklart inte bra för kassaflödet.

Vill du ha rätt stöd för din verksamhet?

Boka tid med vår expert

3. Kombinationer av fysiska produkter och tjänster

En del företag vill börja kombinera sitt erbjudande med någon typ av produkt eller tjänst. Det är ytterligare en utmaning vid affärsutveckling som kan bli svårt med ett gammalt affärssystem.

En annan av våra kunder utvecklar både programvaror och säljer fysiska produkter. Dessutom har de adderat till konsulttjänster. Med deras tidigare affärssystem var det svårt att få ihop en fast abonnemangsavgift med fysiska produkter och konsulttjänster någon gång ibland på samma faktura.

4. Verksamhetsutveckling och tillväxt

En annan utmaning uppstår när företaget står inför någon form av verksamhetsförändring – vid exempelvis förvärv eller om man har bestämt sig för att exploatera nya marknader. Kanske har man med dyra underhållsavtal för gamla system och vet inte hur de kan anpassas för den nya verksamheten eller företagsformen.

Att uppgradera system har traditionellt varit både dyrt och komplext. Företagen har därmed blivit sittandes med en lösning som de har vuxit ur eller som inte längre passar verksamheten.

Sammanfattningsvis bromsas många företag i sin affärsutveckling för att deras nya affärsmodeller är svåra att genomföra rent praktiskt. Hindren är dock ofta inte så svåra att lösa med rätt stöd för verksamheten.

Anders Brunmarker

Anders Brunmarker

Försäljningschef

Anders är expert på affärssystem och kan allt om hur du kan få ut full potential i din affärsprocess.

anders.brunmarker@endeavor.se
+46 735 19 88 09