stukturera säljprocess

Kan du agera lika proaktivt som dina konkurrenter?

Varför lyckas en del företag vara mer proaktiva än andra?

Kreativitet och innovationskraft är numera inte hela hemligheten – proaktiva företag låter smarta verktyg och maskininlärning göra en del av jobbet.

De företag som har börjat utnyttja de intelligenta verktyg och automatiserade processer som finns tillgängliga idag har mycket större möjligheter att agera proaktivt och ta marknadsandelar, än de företag som försöker hålla fast vid gamla sätt att jobba.

Intelligenta verktyg sätter press på företag bli mer proaktiva

Det har hänt mycket inom teknikutvecklingen under senare år som gör att både små och stora företag kan använda sig av smarta verktyg som gör dem mer proaktiva. Det är verktyg som automatisering, artificiell intelligens och avancerad dataanalys – business intelligence (BI). De funktioner som dessa verktyg möjliggör kan delas upp enligt följande:

  • Automatiserade flöden som ökar produktivitet och proaktivitet
  • Automatiserad dataanalys för djupare verksamhetsinsikt och smartare affärsbeslut

De här funktionerna sätter press på företag inom alla branscher att agera mycket mer agilt och proaktivt än tidigare. Inom dataanalysvärlden har big data blivit ett uttjatat begrepp, men det är nu vi ser de verkliga förändringarna på marknaden.

Många företag agerar reaktivt istället för proaktivt

När det uppstår problem i verksamheten är det många företag som agerar reaktivt – man upptäcker problemet när det redan har skett och försöker då reda ut vad som har hänt genom att börja gräva i gamla siffror och rapporter. Det kan gälla problem med en kund som inte har betalat, lagernivåer som inte upprätthålls eller dalande försäljningssiffror.

De företag som är duktiga på att utnyttja den nya tekniken har möjlighet att använda sig av automatiserade processer som hjälper dem att identifiera problem i tid så att de kan agera i tid, med andra ord vara proaktiva. Den här typen av automatisering förbättrar även produktiviteten. Den säkerställer att saker inte glöms bort eller görs för sent. Det ger en stor fördel jämfört med konkurrenterna.

Jag vill bli mer proaktiv!

Boka tid med vår expert

Business intelligens ger ett försprång

En annan typ av automatiska processer är det som sker i bakgrunden och som baserar sig på transaktionsdata. Genom att samla in stora datamängder går det att göra prediktiv analys, som hjälper företag att göra bra prognoser över försäljning och kundbeteenden. Med BI-verktyg går det att göra mycket träffsäkra prognoser och analyser.

BI ger en djupare förståelse av verksamheten och om dina kunder än vad som tidigare har varit möjligt. De företag som har varit tidigt ute med att utnyttja dessa verktyg är ofta de som har blivit enormt framgångsrika. Det som krävs är tillgång till historisk data, men det kan räcka med ett halvår för att få en helt annan förståelse för verksamheten.

BI-verktyg är något som inte bara finns på ledningsnivå i nya affärssystem. Även en säljare har tillgång till omedelbar analys och statistik på sina kunder. Beroende på vad en kund har köpt tidigare kan systemet föreslå andra varor, om kunden bör ha ett rabattavtal (vilket kan öka lojaliteten) eller om kunden kanske ska gå över till ett abonnemangsavtal. De företag som har investerat i effektiva affärssystem har mycket lättare att agera proaktivt, då deras säljare inte behöver gissa sig fram till vad kunder vill ha eller leta upp gamla försäljningsrapporter.

Din tekniska plattform att viktigare i kampen om kunden

Allt fler företag har börjat utnyttja de intelligenta verktyg och automatiserade processer som finns i nya affärssystem. Precis som för stora företag kommer automatisering och business intelligence att vara avgörande även för mindre företag för att de ska kunna behålla sin konkurrenskraft.

Vill du veta mer?

Anders Brunmarker

Anders Brunmarker

Försäljningschef

Anders är expert på affärssystem och kan allt om hur du kan få ut full potential i din affärsprocess.

anders.brunmarker@endeavor.se
+46 735 19 88 09