Molntjänster

Nya möjligheter med molnbaserade system

Idag har vi blivit så vana vid molnbaserad teknologi att vi inte riktigt tänker på vilka möjligheter molnet har skapat. Värt att lyfta fram i det här sammanhanget är att molnet ger oss möjlighet att lagra och behandla mycket stora datamängder. Molnbaserade CRM- och affärssystem ger dig därför fördelar som traditionella system inte kommer i närheten av.

Fördelar med molnbaserade CRM- & affärssystem

  • Samla in och sammanställ automatiskt data från kundbeteenden på alla dina plattformar – hemsida, e-handel och sociala medier.
  • Använd Business Intelligence-verktyg för att analysera trender och köpmönster och för att göra tillförlitliga prognoser.
  • Få enkel tillgång till avancerad statistik och analysverktyg så att du och dina medarbetare kan fatta datadrivna beslut istället för att gissa.

Ytterligare en fördel är att molnbaserade system uppgraderas automatiskt. Du slipper därmed bökiga och kostsamma nyinstallationer av programvara.

Med en molnbaserad lösning är det enkelt att förändra och anpassa verksamheten i din egen takt, utan IT-avdelning. Du kan komma igång snabbt och enkelt med de funktioner som just du behöver och samtidigt vara redo för tillväxt.

Avmystifiera molnet

Även om du säkert är väl bekant med molnet och molntjänster kan viss teknisk jargong vara förvirrande. Här är några begrepp som ökar din ”moln-intelligens” och som hjälper dig att förstå olika alternativ när du flyttar dina system till molnet.

Ordlista för molnjargong

SaaS ⇒ Software as a Service/programvara som tjänst. Specifika applikationer i molnet, vanligtvis för funktioner såsom e-post, produktivitetsverktyg, CRM och marknadsanalyser.

IaaS   Infrastructure as a Service/infrastruktur som tjänst. IaaS gör det möjligt för företag att flytta hela datacentret till molnet – inklusive lagring, servrar och programvara – vilket i princip innebär att man outsourcar drift, säkerhet och underhåll till molnleverantören.

PaaS   Platform as a Service/plattform som tjänst. PaaS ger en komplett operativsystemmiljö i molnet där kunder kan utveckla och tilldela mjukvara, applikationer och tjänster. Fördelen med PaaS-system är att de smidigt kan skalas upp och samtidigt ge samma nivå av service och kvalitet.

Virtualisering   Virtualisering skapar ett lager av abstraktion mellan hårdvara och mjukvara, vilket gör att hela datacenter som är fulla av servrar och mikroprocessorer kan fungera som en gemensam resurspool.

Offentligt moln   Med offentligt moln avses tjänster som erbjuds till flera användare (eller ”hyresgäster”) i ett och samma datacenter.

Privat moln   Ett privat moln är ett dedikerat datacenter eller servermiljö som levererar molntjänster till en enskild kund eller hyresgäst.

Hybridmoln   Med hybridmoln menas att företagets IT-miljö kombinerar privata molntjänster med offentliga molntjänster och även kan ha vissa delar av IT-miljön i de egna lokalerna.

Fatta smartare affärsbeslut

Ta din verksamhet till nästa nivå med en komplett affärslösning i molnet.

Ladda ner din guide redan idag!
Anders Brunmarker

Anders Brunmarker

Försäljningschef

Anders är expert på affärssystem och kan allt om hur du kan få ut full potential i din affärsprocess.

anders.brunmarker@endeavor.se
+46 735 19 88 09