CRM- & affärssystem för framtiden

Ärendehantering inom offentlig sektor – förenkla och förbättra!

Du som arbetar inom kommun och inom offentlig sektor vet att organisationen ofta består av många avdelningar och grupperingar. Olika verksamheter har såklart behov av olika funktioner och processer och det ställer höga krav på ärendehanteringssystemet.

Historiskt har varje avdelning upphandlat system var och en för sig ­– här resonerar vi kring det och hur man kan få till en bättre lösning.

Det finns såklart både för- och nackdelar med att alla löser sina egna behov, men allt oftare ser vi att det är både mer tidskrävande och kostsamt med flera parallella system jämfört med en integrerad plattform. Några andra nackdelar är bristen på översikt över alla ärenden, svårigheter att samarbeta och dela information samt höga underhållskostnader.

Om du som jobbar inom offentlig sektor upplever någon av ovan nämnda problem kan det vara en god idé att se över dina alternativ. Här går vi igenom möjligheterna och de främsta fördelarna med att välja en heltäckande plattform framför flera parallella system.

Två val, många möjligheter

I huvudsak har man som organisation två alternativ när det kommer till val av system för att stödja en process. Det ena är att köpa best-of-breed för respektive område, och integrera de olika systemen. Det andra är att hitta ett system eller en plattform som kan hantera samtliga funktioner.

De flesta verksamheter och organisationer arbetar i en verklighet som är hybrid – även om många delar går ihop och kan nyttjas av samma system kan det behövas speciallösningar för vissa specifika områden. Frågan ni behöver ställa er är därför om funktionen eller avdelningen i fråga behöver ett nischat specialsystem eller om det går att använda en större plattform som kan anpassas till många olika funktioner. Här finns det inget enkelt svar på vad som är rätt eller fel, utan ni måste helt enkelt utgå från era specifika behov, men kom ihåg – med dagens teknologi är möjligheterna många!

Tre fördelar med en plattformslösning

1. Bättre översikt

I takt med teknikens snabba förändring och utveckling blir det ännu viktigare att ha en smidig plattform som gör det möjligt att förändra och anpassa er till givna situationer. Att använda en plattform gör att ni får översikt över alla era ärenden samtidigt som användare kan samarbete och tilldela ärenden till varandra på ett smidigt och tidseffektivt sätt.

2. Lägre kostnader

Kostnaden för att utveckla tjugo olika system istället för ett är såklart betydligt högre. Det är inte ovanligt att funktionsbehoven under ärendehantering i offentlig sektor är detsamma  – alltså, utvecklar du funktionen för en avdelning kan övriga avdelningar ofta dra nytta av detta ”gratis”. Även om processen och aktiviteterna i de olika stegen kan skilja sig åt från avdelning till avdelning går detta att anpassa genom rollstyrning. Här kan ni spara både tid och pengar.

3. Många användningsområden

En plattformslösning innebär givetvis lösningar som underlättar andra processer än bara ärendehantering. Det kan exempelvis vara traditionell CRM-hantering, fältservice, marknadsföring, avtalshantering eller något annat som ni idag bygger egna applikationer för. Med en integrerad plattform slipper ni utveckla egna GUI och kopplingar till andra grundsystem såsom mejl, dokumenthantering, portaler och så vidare. Med den här typen av integrerade lösningar kan ni frigöra tid och kraft till att bygga fler funktioner som förenklar vardagen för användaren.

Vill du veta mer om vår lösning och hur den kan hjälpa just din organisation? David svarar gärna på dina frågor! 

Endeavor David A

David Axelsson

VD

Kontakta David när du behöver hjälp att hitta lösningar som effektiviserar och förenklar din vardag.

david.axelsson@endeavor.se
+46 735 19 88 00