stukturera säljprocess

Jobbar du på statlig organisation? Så här tacklar ni dagens IT-utmaningar

Dagens utveckling drivs av teknologi och för att klara framtidens utmaningar i skola, vård och omsorg behöver processer digitaliseras, automatiseras och effektiviseras. Det är helt enkelt ett krav för att kunna tillgodose såväl medborgares som anställdas behov.

Digitaliseringsprocessen är en utmaning – men det är inte tekniken i sig som är den stora utmaningen, utan den digitala omställningen. Att förändra beteenden, normer och kulturer tar tid och kräver engagemang i form av starkt ledarskap och goda argument.

Den digitala transformation som krävs för företag idag är ofta betydligt enklare för nyare organisationer, där det digitala är en given del av deras affär och plattform. För äldre verksamheter så som kommuner eller andra statliga organisationer är detta ofta ett svårare förändringsarbete – det krävs att man ruckar på gamla strukturer och modeller, och dessutom får med alla anställda på tåget.

Så, hur ska man egentligen tänka och agera som statlig organisation? Här tar vi upp några viktiga punkter att ha i bakhuvudet som hjälper dig som kommun eller statlig organisation att komma igång och lyckas med den viktiga digitaliseringstransformationen!

1. Det är människor som gör skillnad

Visst är tekniken viktig, men ännu viktigare är människorna som använder den. Tekniken som sådan är inte lösningen, utan det är människors sätt att nyttja den och dra fördel av den. I ett digitaliseringsprojekt är det därför av största vikt att skapa grupper av människor med olika kompetenser, och som med öppet sinne ser möjligheter och framtida vinster med den digitala transformationen. Först då kommer ni hitta lösningar som gör verklig skillnad i ert arbete och er organisation.

2. Börja med ett avgränsat område

För att komma igång och lyckas med ett digitaliseringsprojekt är det en god idé att börja med att välja ut ett avgränsat område, en funktion eller process att testa. Det viktigaste är att ni kommer igång och testar er fram, även om det innebär att ni gör fel längs vägen. Tekniken finns ju redan där, och investeringsmässigt är det en betydligt snabbare ROI idag än tidigare. Våga testa ett avgränsat område, våga göra fel och våga börja om – ni kommer tjäna på det i längden.

3. Låt processer och funktioner samverka mellan avdelningar

När ni väl är igång med digitaliseringsprocessen är det viktigt att ni strävar efter att skapa processer och funktioner som samverkar sömlöst över olika avdelningar. Ett område som erbjuder stor utvecklingspotential vad gäller detta är den interna administrativa processen. Här kan ni alltså vinna mycket på att lägga lite extra krut. Genom att möjliggöra för medarbetare att jobba i ett och samma system, istället många olika, kan ni frigöra tid till mänskliga möten istället och minimera det administrativa jobbet.

Vilken lösning passar er?

Det finns många olika lösningar som hjälper er att tackla dagens IT-utmaningar. Vi på Endeavor erbjuder en lösning som kombinerar plattformen för affärsprocesser, Microsofts robusta, med vår egna lösning för ärendehantering och onboarding.

 

Vill du veta mer om vår lösning och hur den kan hjälpa just din organisation? Hör då av dig till Michel! 

Endeavor Michel

Michel Maniscalchi

Vice VD/Försäljning

Kontakta Michel om du vill diskutera digital strategi och hur en systemlösning kan implementeras hos ditt företag.

michel.maniscalchi@endeavor.se
+46 735 19 88 01