business-intelligence-powerbi

Power BI eller QlikView?

Hitta rätt analysverktyg för din verksamhet!

Business Intelligence (BI) är de tekniker, metoder & processer som används för att fatta mer välgrundade beslut baserat på stora mängder data. Med ett stabilt BI-system som erbjuder effektiv informationshantering och bra analys av realtidsdata blir livet enklare för dig som fattar beslut.

Tillsammans med Henrik Steen, lösningsarkitekt med många års erfarenhet av analysverktyg, har vi samlat de främsta egenskaperna för analysverktygen Power BI och QlikView så att du ska kunna avgöra vilket verktyg som passar bäst för din verksamhet och era behov.

Bakgrund

Microsofts analysverktyg Power BI lanserades 2013 som ett tillägg till Excel. Nu har analysverktyget utvecklats till en självgående molnbaserad Bi-lösning som integrerar BI-lösningar i er befintliga Microsoft-lösning. (Läs även mer på powerbi.microsoft.com)

QlikView är ett svenskt analysverktyg som lanserades så tidigt som 1993. Sedan dess har fokus legat på att ta fram datainsikter och hjälpa organisationer att förstå sin data. Man brukar säga att QlikView är det mest mogna BI-verktyget på marknaden. (Läs även mer på qlik.com)

Verktygens främsta egenskaper

Båda verktygen har många likheter men såklart även olikheter. Här lyfter Henrik fram de egenskaper som som han ser som de främsta:

Power Bi – pedagogiskt och Microsoft-kompatibelt
Med en modern och tydlig grafik är Power BI enligt många, förutom visuellt tilltalande, också pedagogiskt byggt och enkelt att sätta sig in i. Power BI är ett molnbaserat system som är byggt för att enkelt kunna integreras med Microsofts övriga produkter, så som Business Central och AI.

Det går även att integrera med Microsofts Power-plattform, vilket betyder att man kan använda samma data även här. I Power BI kan man enkelt bygga en så kallad feedback-loop där man söker och tar ut information som man sedan återför till affärssystemet i form av en bearbetningslista.

QlikView – komplett och heltäckande analysverktyg
QlikView är ett komplett och välkänt analysverktyg med stort omfång. Här kan man hantera stora mängder data samt hämta ut och återanvända den. QlikView behöver sällan kompletteras med andar program och verktyg – det går att hantera det allra mesta direkt i verktyget. Värt att nämna är dock att QlikView är på väg att ersättas av det nya programmet Qlik Sense.

Morgondagens produkt är alltså Qlik Sense, även om många fortfarande jobbar i QlikView och det är namnet som de flesta företag är bekanta med. QlikView lämpar sig för den som jobbar med mycket tabelldata och vill kunna ta ut och bearbeta data i Excel, snarare än att se vackra visualiseringar av den. 

Enkelhet vs. styrka

Man kan dela upp verktygen i enkelhet (eller användarvänlighet) och styrka, med vissa observationer. Det är utifrån dessa två grundpelare ni behöver fråga er själva vilket analysverktyg som passar er verksamhet bäst, vad behöver ni och hur mycket tid och engagemang är ni beredde att lägga för att sätta er in i analysverktyget?

Power BI är enkelt att implementera och lära sig, men har begränsade möjligheter och funktioner. Det är idealt för snabb analys och kan mycket smidigt integreras och kompletteras med andra Microsoft-program. Ni bygger det så som ni själva vill ha det.

QlikView är ett verktyg med hög kapacitet och avancerade funktioner. Trots det är verktyget flexibelt, även om inlärningsprocessen kan vara något högre än för Power BI, speciellt för dig som inte är tekniskt lagd.

Vilket passar för vem?

Att välja analysverktyg handlar om tycke, smak och framförallt behov. Men det är också en fråga om hur mycket engagemang och tid ni har möjlighet att lägga på verktyget. Därför är det värt att se över hur smidigt analysverktyget kan integreras med era övriga program. Använder ni redan Microsoft kan det vara ett mer logiskt alternativ att lägga in Power BI i molnet, men har ni redan för mycket data att hantera kan QlikView vara ett bättre alternativ eftersom det är ett tyngre verktyg som kan hantera större mängder data.

Hör av dig till oss på Endeavor så hjälper vi dig att se över era behov och hitta ett analysverktyg som passar ditt företag!

Endeavor Michel

Michel Maniscalchi

Vice VD/Försäljning

Kontakta Michel om du vill diskutera digital strategi och hur en systemlösning kan implementeras hos ditt företag.

michel.maniscalchi@endeavor.se
+46 735 19 88 01