Internkommunikation för lyckat CRM-projekt - Endeavor

Internkommunikation – en avgörande faktor för att lyckas med ert CRM-projekt

Att göra ett systembyte och införa ett nytt CRM-system är inget som sker över en natt. Det är ett omfattande projekt, som i en människokropp går att jämföra med en hjärt- och lungoperation. Det är en stor och komplex procedur som kommer innebära att många stenar behöver vändas och vridas på. Därför är det extra viktigt att ni är väl förberedda och utrustade med rätt redskap. Det ställer krav på en god internkommunikation som drivs av tydlighet, struktur och engagemang.

Vi tog hjälp av applikationskonsulten Thomas Kärrman för att få klarhet i vilka delar i detta som är viktigast att ha på plats för att ge ert företag rätt förutsättningar för att lyckas med CRM-projektet. Här har vi samlat dem!

1. Konstant förankring

Innan ni drar igång ett CRM-projekt är det viktigt att systembytet är tydligt förankrat. Personer som sätts in i projektet behöver vara väl införstådda och förstå varför projektet ska genomföras och vad förändringarna kommer innebära.

Det är extra viktigt att chefer och ledning är införstådda i projektets syfte. Det är nämligen de som i sin tur kan få med personer i deras team på tåget. Och ju fler som förstår syftet med projektet, desto lättare kommer arbetet bli!

2. Tid och engagemang

Ett CRM-projekt kräver tid och engagemang, så ni måste vara beredda att ge just detta. Det innebär att ledning och beslutsfattande personer behöver vara delaktiga och engagerade i projektet.

Det är ingen idé att försöka engagera en person som i själva verket inte har tid. Om personer kommer in i mitten eller slutet på projektet har de missat stora delar av resan. Detta kan göra att de inte förstår vad som är på gång på samma sätt som övriga involverade vilket gör att arbetet blir lidande.

Var därför noggranna med att föra en tydlig kommunikation med de som jobbar i projektet. Säkerställ att de har den tid som krävs och känner en vilja och ett engagemang till att utföra systembytet.

3. Tydliga ansvarsområden och roller

Rätt personer på rätt plats är avgörande för ett lyckat projekt. Det måste finnas någon som driver projektet framåt och förstår varför ni utför bytet. Ett vanligt misstag är att involvera många olika personer i projektet, men utan några tydliga roller och ansvarsområden.

För att projektet ska bli riktigt lyckat krävs det en person som har ett större och mer övergripande ansvar, men också en grupp personer som ansvarar för olika områden.

4. Positiv anda

Att vara med om ett systembyte är en bra erfarenhet, och om projektet utförs rätt är vägen dit ofta väldigt spännande och lärorik. Se det som en utmaning, på personligt plan och för hela bolaget. Med en positiv inställning till projektet blir det både roligare och enklare att genomföra det.

Och eftersom ni vet att det kommer krävas tid och engagemang under implementeringen är det extra viktigt att hålla god ton och fokusera på allt det positiva som systemet kommer att medföra till ert bolag!

Vill du ha fler råd om hur ni lyckas med ert CRM-projekt? Ladda ner vår guide här nedan:

Guide: Så undviker du att göra de vanligaste misstagen under ett CRM-projekt

Läs om hur du blir en del av den skaran som faktiskt lyckas!

Ladda ner din guide
Endeavor Michel

Michel Maniscalchi

Vice VD/Försäljning

Kontakta Michel om du vill diskutera digital strategi och hur en systemlösning kan implementeras hos ditt företag.

michel.maniscalchi@endeavor.se
+46 735 19 88 01