Endeavor utnämnd till Superföretag 2019

Endeavor är ett SUPERFÖRETAG!

Nu lanseras 2019 års vinnare av Bisnodes och Veckans Affärers Superföretagen 2019 där Endeavor är ett av 717 företag som nått upp till de högt uppsatta målen.

Det är femtonde året i rad som de mest högpresterande privata bolagen i svenskt näringsliv koras till Superföretag av Bisnode, Europas största leverantör av smart data och analys och tidningen Veckans Affärer. Runt en promille av Sveriges alla företag kvalar in på listan och i år var 717 företag kvalificerade. Ett av årets vinnande företag är Endeavor.

Att vara ett Superföretag är ett riktigt bra kvitto på att vi gör rätt saker. För att växa med kvalitet behövs koll på ekonomi och en effektiv organisation. Vi är stolta över våra medarbetare som gör det möjligt att tillhöra den lilla skara som får en sådan här utmärkelse, säger David Axelsson, VD Endeavor.

Ett antal högt ställda kriterier måste uppfyllas för att bli ett Superföretag. Det handlar om att öka både omsättning och vinst samtidigt som företaget måste visa på stabilitet och långsiktighet i affären. Kriterierna måste uppfyllas minst fyra år i rad för att komma med på listan.

Allmänheten får oftast höra och läsa om det mest hajpade bolagen och personerna, sällan om de som arbetar hårdast i bakgrunden, säger Bisnodes expert, Per Weidenman, på Business Market Analytics. En del i tanken bakom Superföretagen är just att ge uppmärksamhet åt några av våra hårdast arbetande och bidragande företag, oavsett var i landet de finns, tillägger han.

Fördjupad information om alla superföretag, trender, analys, länsindelningar och en avancerad sökfunktion finns på: https://www.bisnode.se/kunskap/vara-tankar-om/superforetagen-2019/

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

David Axelsson, VD Endeavor
Mobil: 0735198800
E-post: david.axelsson@endeavor.se

Om Endeavor

Endeavor effektiviserar och förenklar affärsprocessen genom smarta digitala lösningar. Våra innovativa tjänster och produkter är en trygg väg mot högre produktivitet och ökad lönsamhet i branscher som tillverkningsindustrin, tjänstebolag och offentlig verksamhet. Sedan 2018 är vi en del av Fellowmind

Om Superföretagen 2019

För att nå status som superföretag räcker det inte att bara vara bra i en gren, företaget måste behärska mångkampens alla inslag. Karakteristiskt för superföretagen är att de har en långsiktig försäljningstillväxt och uthållig lönsamhet, är strategiskt skickliga med finansieringen och samtidigt effektiva i hushållningen av resurserna.

Bisnode identifierar och rankar Sveriges Superföretag utifrån de svenska aktiebolagens ekonomiska prestationer. Modellen tar hänsyn till och väger samman bolagens tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering under de senaste fyra åren. Av alla existerande aktiebolag är det endast 580 företag som kommer med på 2016 års topplista.

För att bedöma varje enskilt företag jämförs dess ekonomiska prestation utifrån sex parametrar med referensvärden baserade på prestationen hos alla andra företag med motsvarande storlek och verksamhet. Bedömningen är relativ, så att de bästa företagen oavsett låg- eller högkonjunktur kan identifieras. Den är också storleksneutral, de bäst presterande företagen återfinns bland såväl större som mindre företag. Bedömningen görs för de senaste fyra åren, för alla företag som existerat sedan år 2007. Listan innehåller alltså företag som under fyra års tid presterat bättre tillväxt än andra jämförbara företag, men som under samma tid dessutom haft bättre vinst, avkastning, effektivitet och kapitalstruktur än andra jämförbara bolag. Utöver detta är villkoret att företagen ska ha en omsättning på minst 10 miljoner kronor under det senaste året.

Undersökningen är framtagen av Per Weidenman, Business Market Analytics, som tillsammans med Veckans Affärer har presenterat Årets Superföretagare i 15 år.