Bli en bättre chef med rätt CRM-system

Bli en bättre chef med rätt CRM-system

Alla chefer kan bli bättre, och det ligger troligtvis i ditt intresse att hela tiden utvecklas som ledare, så att du kan föregå med gott exempel och driva ditt säljteam framåt. Ett smart användande av ert CRM-system kan hjälpa dig att utvecklas som ledare och bli en ännu bättre chef. Men det kräver att du använder systemets funktioner rätt.

Vi pratade med konsultchefen och säljproffset Andreas Khemiri för att ta fram konkreta tips på hur du som säljchef kan nyttja ditt CRM-system på bästa sätt. Här har vi samlat fyra heta tips som kommer hjälpa dig och ditt team att jobba smartare, upprätthålla era kundrelationer och dra in fler affärer!

1. Tydlig struktur ger bättre beslutsunderlag

Med ett CRM-system som bidrar till bättre struktur bland era pågående affärer, kunder och leads, får du som säljchef en mer övergripande bild av er verksamhet och vad som ligger i pipen. Och med en bättre överblick över era affärer är det lättare att se vad ni behöver jobba på, och fatta de där viktiga operativa besluten.

Om det till exempel saknas leads i pipen så kanske ni bör fokusera mer på “pre-sales” och fundera över att ta in fler säljare, alternativt köpa in en tjänst som hjälper till att utöka pipen. Med den här typen av insikter får du som chef ett bra beslutsunderlag, som hjälper till att driva er verksamhet framåt.

2. Automatiserade processer = effektivare försäljning

Genom att jobba i ett modernt CRM-system där ni tar hjälp av out-of-the-box-funktionaliteter kan vardagen underlättas både för dig och ditt säljteam. Genom att sätta upp en tydlig process från Lead-to-Cash och där i skapa automatiserade flöden kan ni jobba effektivare samtidigt som försäljningen kvalitetssäkras.

Med hjälp av automatiserade processer kan ni säkerställa att samtliga säljare har en tydlig process att följa, så att de alltid vet vad nästa steg i säljprocessen är, samtidigt som ni säkerställer att ingen del i processen glöms bort. Några exempel på funktioner som går att automatisera är uppföljningspåminnelser, offerering samt lagring och spårning av affärer.

När all denna information finns lagrad i ett och samma system kan du som säljchef följa pågående affärer, fånga upp eventuella avvikelser och bidra med motivation i rätt läge!

3. Frigör tid till personlig utveckling

Du vill givetvis undvika att ditt säljteam lägger för mycket tid på administration – du vill ju att de ska lägga kraft på att skapa meningsfulla och lönsamma relationer. Med bättre struktur och automatiserade flöden sparar både du och ditt team massor av tid.

Du som säljchef slipper vara kontrollerande på detaljnivå och sitta i långa detaljstyrda möten som varken du eller dina säljare uppskattar speciellt mycket. Istället kan du via din skräddarsydda dashboard – som du kommer åt i molnet – snabbt få överblick över hur affärerna går och vilka möten som ligger inplanerade.

Med den tid och energi som frigörs kan du ägna dig åt att hålla möten med fokus på dina säljares personliga utveckling istället, och därmed öka deras motivation till att bli ännu vassare på att bygga kundrelationer.

4. Bättre överblick ger synergieffekter

När ni kan hantera kundresan i ett och samma system får ni en tydligare och mer unison bild av era affärer och ert erbjudande. För dig som säljchef innebär det inte bara att du får en bättre överblick över kvaliteten på ert erbjudande, utan också att du kan jobba på att utveckla era interna samarbeten och relationer. Genom att öka medvetenheten om era kunder kan sälj och marknad jobba mer integrerat.

För dina säljare innebär en bättre överblick dessutom att de kan bemöta kunder på ett proffsigare och personligare sätt. Med tillgång till all information och historik om en kund och dess köpresa är det lättare att gå in i ett möte med rätt mindset.

Så, med en gemensam och samlad kundbild ökar ni alltså både kvaliteten i ert bemötande gentemot kund, samtidigt som ni förbättrar er internkommunikation. Detta sammantaget kommer leda till ökad försäljning och kundnöjdhet!

Vill du veta mer om hur du kan bli en bättre säljchef genom en molnbaserad CRM-lösning? Ladda ner vår guide om hur du undviker att gå i de vanligaste fällorna nedan!

Guide: Så undviker du att göra de vanligaste misstagen under ett CRM-projekt

Läs om hur du blir en del av den skaran som faktiskt lyckas!

Ladda ner din guide