Säljprocess

Så underlättar Dynamics 365 kundserviceprocesserna

För en kommun är kundservice en minst sagt central del av verksamheten. Alla som bor eller jobbar i kommunen kan kontakta i ärendena som rör allt från trasiga busshållplatser till akut behov av logi eller uteblivna fakturor. Målet för kommunen är givetvis att svara så snabbt som möjligt, samtidigt som man vill minimera antalet kontaktpersoner och mellansteg. Detta kräver att det finns en god struktur för kommunens ärendehantering. Då är en uppdaterad och molnbaserad systemlösning inte bara ett klokt val, utan ofta ett helt nödvändigt.

Här går vi igenom på vilka sätt Microsoft Dynamics 365 kan hjälpa din kommun att effektivisera ärendehanteringen, skapa bättre kundservice och få nöjdare invånare och anställda!

1. Mer struktur med ett helhetsperspektiv

Genom att samla alla era ärenden på ett och samma ställe får ni ett helikopterperspektiv över hela verksamheten och alla pågående ärenden.

I den gemensamma Dynamics-portalen kan era kommunalanställda nå all aktuell information, och därmed få en mer unison bild av hur de ska agera och svara i olika ärenden. Detta gör att ni enklare kan fördela arbetsuppgifter samt följa upp och avsluta ärenden.

Genom ett molnbaserat system har ni också möjlighet att plocka ut data som baseras på ärendehanteringen. Då kan ni se hur ni ligger till i frågor som rör till exempel svars- och åtgärdsfrekvens och tidigt eliminera eventuella risker.

2. Mer tid till ett gott bemötande med automatiserade processer

Ett molnbaserat system för ärendehantering möjliggör automatisering av många administrativa och manuella arbetsuppgifter. Färre manuella och fler automatiserade processer gör att ni får mer tid till att bemöta era invånare och medarbetare med en högklassig service, och ge dem den där värdefulla tiden till ett extraordinärt bemötande.

Det är den tiden som gör att just er kommun känns närvarande, genuin och engagerad.

3. Snabbare ärendehantering med kategorisering  

I en stor organisation som täcker många områden är det viktigt att ha struktur och kontroll på alla ärenden. I Dynamics 365 går det att bygga flöden och ”Guidelines” för hur era ärendehanteringsprocesser ska se ut. Ni kan alltså sätta upp tydliga modeller för hur ni vill att medarbetarna på er kommun jobbar med ärendehantering och kundservice.

Genom att skapa olika kategorier och underkategorier för specifika frågor eller områden, och ge personer med rätt kompetens behörighet att hantera frågorna, kan ni arbeta mer strukturerat och öka er ärendehanteringstakt markant.

Vill du veta mer om hur en molnbaserat systemlösning kan förbättra kundserviceprocesserna i din verksamhet? Ladda ner vår guide ”Så väljer du rätt affärssystem för din kommun” nedan eller hör av dig till David Axelsson så berättar han mer om hur vi jobbar!

Guide: Så väljer du rätt IT-system

Våra råd till dig som jobbar i kommun/landsting och som ska välja ny systemlösning.

Ladda ner guiden här!