Involvera i säljprocessen

Artificiell intelligens – så blir du mer innovativ med hjälp av AI

Artificiell intelligens (AI) kan tillämpas inom många områden. I grunden handlar det om att robotar eller datorer lyckas efterlikna människan så pass bra att de kan ersätta mänskliga sysslor och arbetsuppgifter – och till och med se till att uppgifterna görs ännu mer korrekt. Maskinöversättning, chatt-botar, business intelligence och ansiktsigenkänning är alla exempel på tekniker som grundas på artificiell intelligens.

Hur kan AI förenkla affärerna och hjälpa företag och säljorganisationer att bli mer innovativa? Den frågan försöker vi, med hjälp av David Axelssons kloka ord, besvara i det här blogginlägget.   

Från reaktivt till proaktivt CRM

Historiskt sett har CRM-system varit reaktiva där data och statistik inte nyttjats för att arbeta proaktivt. Det har till exempel inte gått att mäta och utgå från tidigare ärendehistorik i samma utsträckning, och därmed har man inte kunnat förutspå hur framtida ärenden kommer se ut. Idag ser vi att CRM-system blir allt mer proaktiva, och till och med förutseende. Det beror till stor del på den snabba utvecklingen av artificiell intelligens.

Idag kan ett CRM-system, baserat på data, ge indikationer och tala om för oss hur vi ska agera. Det vill säga hjälpa till att ta beslut som grundas på data. Det gör att ni kan jobba mer proaktivt och ligga i framkant.

Basera dina beslut på insikter och fakta

Magkänslan kan säga oss mycket om mycket (och ibland är den helt rätt att lyssna på) men när det kommer till viktiga affärsbeslut så är det klokt att grunda dessa på data och fakta. Med artificiell intelligens kan vi – istället för att gå på en okvalificerad känsla eller uppfattning – låta de datadrivna aktionerna ligga till grund för våra val. Det gör att vi kan säkerställa felfria processer men också att vi kan arbeta snabbare och effektivare. Färre fel på kortare tid med andra ord!

Automatiserade processer banar väg för innovation

Med AI som grund kan processer automatiseras och helt eller delvis skötas av datorer istället för människor. Det innebär att det frigörs tid till sånt som kräver en mänsklig hjärna, som kreativt tänkande och relationsskapande. Med mer tid till idé- och relationsskapande kan ni se till att ligga steget före och vara de där innovatörerna som ni strävar efter.

 

Innovation är en av de byggstenar som man behöver ta hänsyn till för driva en framgångsrik verksamhet. Andra viktiga aspekter är tid, lönsamhet, kultur, förändring och attraktion. Ladda ner vår guide 6 viktiga byggstenar för tillväxt som berör samtliga av dessa delar nedan eller mejla David Axelsson så berättar han mer om hur ni kan arbeta innovativt med hjälp av artificiell intelligens.

Guide: 6 viktiga byggstenar för tillväxt

Hur stärker du din verksamhet och banar väg för tillväxt och utveckling?

Ladda ner guiden här!