CRM- & affärssystem för framtiden

Så kan AI förenkla ärendehanteringen inom kommun och landsting

Att demografin i Sverige förändras snabbt innebär en rad utmaningar för välfärden, där såväl finansiering som kompetensförsörjning kan bli lidande. För att möta den här typen av utmaningar krävs nya smarta arbetssätt som effektiviserar processerna. Ett sätt är genom artificiell intelligens.

För att hålla upp med den snabba utvecklingstakten behöver kommun, landsting och regioner vara med och driva utvecklingen framåt, och inte stå bredvid och titta på.

Vi hoppas att ni, med stöd av den information vi lyfter i det här blogginlägget, ska känna er mer redo att hoppa på förändringståget!

Allt fler kommuner går mot automatisering 

Studier pekar på att närmare hälften av alla dagens arbetsuppgifter kommer kunna automatiseras inom bara ett par decennier. Inom välfärden ligger siffran på cirka 25 till 35 procent.

Utvecklingen går med andra ord i en rasande takt och det gäller för er som jobbar inom offentlig sektor att hänga med i svängarna för att fortsätta ligga i framkant.

Därför krävs digitala och automatiserade processer                              

Många inkommande och befintliga ärenden kräver smarta processer och smidig ärendehantering. Du som jobbar inom kommun och landsting brottas troligtvis dagligen med många ärenden som behöver hanteras, där det sällan finns tillräckliga resurser för att hinna med.

Automatisering och artificiell intelligens är två viktiga byggstenar för att effektivisera ärendehanteringen och möta den här typen av rådande utmaningar.

Från förutsägbar till oförutsägbar automatisering

Allt fler kommuner och landsting väljer att ta in system som hjälper till att automatisera arbetsuppgifter. Det görs genom att man låter hela eller delar av ärendena hanteras av datorer istället för människor.

Arbetsuppgifter som är ”förutsägbara”, och ofta repetitiva, kan automatiseras genom att ni skapar regler för hur dessa ska hanteras, men vi ser även att de uppgifter som är mer oförutsägbara i allt större utsträckning kan automatiserar. Det är tack vare utvecklingen av den artificiella intelligensen.

Det betyder att ni inte bara kan underlätta era processer genom att låta dagliga administrativa uppgifter skötas av datorer, utan att ni också kan bli mer proaktiva i ert sätt att jobba.

Med artificiell intelligens är det med andra ord möjligt att förutspå händelser och trender, och därmed vara redo att möta förändringar när de uppstår.

Det här kan ni automatisera med hjälp av AI

Även om ärendehanteringen troligtvis är den biten som ni är i störst behov av att effektivisera så finns det många fler områden som kan effektiviseras med hjälp av automatiserade AI-processer.

Ekonomi, teknik, administration, transport och service är några av de områden som högst sannolikt kommer visa den snabbaste effektiviseringskurvan för er som jobbar inom kommun och landsting.

 

Vill du veta mer om hur ni kan arbeta proaktivt för att möta morgondagens utmaningar? Hör av dig till David Axelsson så lotsar han dig gärna vidare!