Endeavor, vinna eller försvinna. Välj rätt CRM.

Minska glappet mellan sälj, marknad och leverans med system som underlättar samarbetet

Det är inget snack om att samarbetet mellan sälj, marknad och leverans är helt avgörande för ett företags överlevnad och utveckling – och det blir inte mindre viktigt i takt med att allt fler processer och funktioner digitaliseras. Marknad, sälj och leverans behöver hitta sätt att dra nytta av varann och arbeta så bra tillsammans som om de befann sig i samma rum.

Enligt en undersökning gjord av MarketingProfs genererar de företag som lyckas anpassa och koppla ihop försäljning med leverans i snitt 208 % större intäkter, i en takt som är 32 % snabbare, jämfört med de företag som inte lyckas optimera relationerna mellan sälj och leverans. Ur ett säljperspektiv kunde samma grupp av företag dessutom se en 38 % högre vinstfrekvens, med 67 % fler stängda affärer. (Forrester)

För att lyckas driva en verksamhet i tillväxt krävs gott samarbete och förståelse för verksamhetens alla delar. Med hjälp av IT och rätt systemlösningar kan rätt förutsättningar skapas. Här kommer några exempel på hur!

1.  Skapa förståelse för varandra med hjälp av Business Intelligence

Med ett BI-verktyg som ger en grundlig överblick över olika typer av data skapas förståelse för de olika interna funktionernas mål, mätetal och arbetssätt. Kunskap och insikter om hur allt hänger ihop skapar förutsättningar för mer synkat och integrerat samarbete.

Var inte rädd för transparensen och för att bjuda in nyckelpersoner till samtal utifrån de fyndigheter som kommer fram. Plocka ut data och ta fram analyser som blir intressant för alla funktioner. Skapa sedan forum för att kunna analysera och hitta gemensamma arbetssätt som tar er framåt! Läs mer om Power BI och Customer Insigths 

2. Molnfunktioner öppnar upp för integrerade processer

För att bygga ett varumärke och få lojala kunder, som på sikt blir ambassadörer måste kedjan produkt/tjänst – marknadsföring – sälj fungera bra. När glappet mellan förväntan och leverans glappar kan det få långtgående kostnader i form av hantering av klagomål, supportärenden och returer. Ofta är det bättre att undersälja och överleverera än tvärtom.

För att det ska vara möjligt är det viktigt att säljare och marknadsförare verkligen förstår utmaningarna och möjligheterna för den som ska leverera. Det gäller oavsett om det är en produkt eller en tjänst. Ju närmare varandra de olika funktionerna jobbar, desto större förståelse kommer ni att få för era respektive delar av verksamheten.

Med molnlösningar där det är lätt att dela och visualisera data och information är det lättare att skapa närmare och mer integrerade samarbeten och arbetsprocesser. Det är avgörande för att minska glappet mellan olika områden och avdelningar i en verksamhet.

3. Koppla ihop marknadsaktiviteter med CRM- och säljprocesser

Med hjälp av välfyllda CRM-system och marketing automation-lösningar finns alla möjligheter att lära känna olika målgrupper och förstå vad de behöver och hur de beter sig. När data är på plats och teamet har kunskap om olika arbetssätt och målsättningar kan man nå verklig hävstångseffekt.

Den största utmaningen handlar som vanligt om att få alla att bidra. Tekniken finns där, men data måste matas in och för att den ska vara till nytta måste många hjälpas åt.

Incitamentet att bidra blir större när man ser nyttan för hela verksamheten, för den egna avdelningen och för sig själv som individ.

 

Vill du veta mer om hur smart teknik kan hjälpa er att minska glappet mellan sälj och leverans? I guiden “Proaktiv försäljning och tillväxt med Dynamics 365” ger vi exempel på hur ni kan jobba proaktivt för att bygga starka team och skapa bättre förutsättningar för lyckade samarbeten. Ladda ner guiden här nedan ⇓.

Guide: Bli proaktiv med rätt verktygslåda!

Guiden lyfter 5 framgångsfaktorer om hur du tar din verksamhet till nya nivåer genom proaktiv försäljning och Dynamics 365!

Ladda ner guiden här!