Endeavor Robert_Linda

Nöjdare kunder och stora tidsvinster med kunskapsdriven ärendehantering

Kunskapsdriven ärendehantering innebär att man drar nytta av tidigare lösta problem för att lösa nya problem som uppstår. Genom att samla problemlösningar och svar på tidigare ärenden i en digital kunskapsbank sparar din verksamhet tid på samma gång som kunskapsbanken byggs och kunderna får bättre hjälp och service.

Att låta support, kundtjänst, servicefunktioner och specialister samla kunskap på ett och samma ställe gör att verksamheten kan bygga en kunskapsbank som är till stor nytta både internt och för kunder.

I det här blogginlägget tar vi upp 9 fördelar med att använda ett verktyg för kunskapsdriven ärendehantering.

1. Möjliggör proaktiv support

Genom att titta på vad dina kunder söker hjälp för, och därifrån hela tiden förbättra och uppdatera kunskapsbanken, kan ni bli mer proaktiva i er support. Med kunskap samlad i form av artiklar och hjälpavsnitt är medarbetare med kundkontakt alltid redo att ge bästa möjliga service.

2. Användarvänlighet

Med snygg och pedagogisk design där tydliga filter, vyer och grafer och statistik får dina medarbetare möjligheten att arbeta smidigt och tidseffektivt.  De kan själva skapa kunskapsartiklar i systemet, och dessa kan sedan smidigt återanvändas av andra användare.

3. Snabbare support i alla led

Det är inte bara kunderna som får snabbare support genom en kunskapsdriven ärendehantering. En stor styrka är att medarbetare från olika delar av organisationen och globalt kan använda underlaget och hjälpa och lära av varandra.

4. Smart självbetjäning

En kunskapsbank kan användas internt, men ännu mer nytta gör den om den öppnas för alla. Erbjud självservice 24/7! Med en kunskapskälla som alltid håller öppet brukar kundnöjdheten öka och trycket på support och kundtjänst minska. Dygnet runt och världen över eftersom den smarta översättningsfunktionen gör att det funkar på många språk.

Inspelat webinar: Customer Service

Så bygger du en starkare kundrelation med Dynamics 365

Ladda ner här!

5. Korrekta och mer genomarbetade svar

När stora delar av organisationen fyller på, läser och redigerar innehållet i kunskapsbanken sker hela tiden en förädling. Svar och instruktioner kan fyllas ut och utvecklas i takt med att support och servicetekniker får in nya ärenden.

6. Behåll kunskapen i organisationen

Genom att samla och dokumentera den kunskap som finns i organisationen minskar risken för luckor när en medarbetare slutar. Det här blir särskilt viktigt i kunskapsintensiva verksamheter. Det blir också lättare för nyanställda att snabbt komma in i jobbet och ta del av den samlade kunskapen för att lära på egen hand.

7. Uppdaterad data skapar trygghet

Att alltid ha tillgång till den senaste informationen och möjlighet att ta hjälp av kollegor världen över skapar trygghet. Med relevanta och pålitliga data minskar risken för missar och dubbeljobb medan möjligheterna att jobba proaktivt ökar!

8. Smidig översättning

Med automatisk språköversättning kan alla som jobbar i en flerspråkig organisation möjliggöra snabb åtkomst till underlaget – oavsett språk. Utbytet mellan olika delar av världen är värdefullt och skapar förutsättningar för att arbeta mer effektivt och samspelt. Oberoende av var ni befinner er.

9. Interagera med andra Microsoft-produkter

Ärendehanteringen, som baseras på Dynamics 365 Customer Service, kan smidigt kopplas ihop med ComArounds kunskapsdatabas samt andra Microsoft-produkter, så som Teams. Något som både underlättar internkommunikationen samt förenklar processerna för er ärendehantering.

Nyfiken?

Vill du ta din organisation till nästa nivå genom smart och kunskapsdriven ärendehantering? Vi berättar gärna mer om hur det fungerar!

Endeavor David A

David Axelsson

VD

Kontakta David när du behöver hjälp att hitta lösningar som effektiviserar och förenklar din vardag.

david.axelsson@endeavor.se
+46 735 19 88 00