brexit i Business Central & NAV

Att tänka på i Business Central & NAV gällande brexit

31 december 2020 var den sista dagen som Storbritannien var medlem i EU vilket betyder att de från och med 1 januari 2021 inte längre hanteras som ett EU-land, utan som övriga länder utanför EU.

Det innebär att all handel med Storbritannien numera betraktas som export eller import – inte handel inom EU. Detta kommer bland annat innebära att moms måste redovisas annorlunda än tidigare.

Inköp och försäljning ska heller inte tas upp i periodiska sammanställningen utan deklareras till tullverket som inköp eller försäljning som land utanför EU på momsdeklarationen.

Det går att hitta mera information om vad som gäller på Skatteverkets hemsida, följ länk här.

Vilka ändringar måste du göra i Business Central/NAV?

Brexit innebär att om du handlar med Storbritannien måste du göra ett par ändringar i ditt affärssystem.

Momsmallar

I och med att handeln från och med 2021 ska rapporteras som export behöver momsmallarna justeras på era brittiska kunder och leverantörer, från EU till EXPORT.

Just runt årsskiftet riskerar det att kunna bli lite rörigt om ni registrerat exempelvis en inköpsorder innan årsskiftet med momskod EU. Efter årsskiftet när ni mottager leverantörsfakturan så kommer momssatsen på den vara EXPORT. Detta kommer resultera i att inköpsorder/inleverans inte matchar med inköpsfakturan då de har var sina momskoder. Det innebär att du kommer få fel när du ska koppla ihop inleveransen och bokföra artiklarna mot leverantörsfakturan.

Det du får göra när du tar emot din leverantörsfaktura är att du får ändra tillbaka momsrörelsebokföringsmallen tillfälligt på aktuell leverantör. Sedan hanterar du fakturan i det normala flödet för att när du är klar ändra tillbaka mallen igen.

Att tänka på gällande order och faktura

Samtlig försäljning och inköp som påbörjats innan årsskiftet när Storbritannien var medlem i EU ska hanteras och färdigställas enligt EU-inställningar och regler. I en del fall kan det bli aktuellt att delavsluta en order som en EU-order för att sedan fortsätta med resterande delar som en exportleverans efter årsskiftet.

Gällande försäljningsorder och försäljningsfakturor behöver ni därför vara extra noggranna med att fakturera redan gjorda EU-leveranser med bokföringsdatum 2020 så dessa hamnar rätt i din momsrapport.

Det behövs även en uppdatering i Länder/regioner för att plocka bort Storbritannien som EU-land (ta bort info i fälten EU-kod för land/region, Intrastatkod och Momssystem), men se till att rapporter med data där dessa koder används har tagits ut först. Momssystem tar bort möjligheten att kontrollera VAT-nummer för kunder och leverantörer genom VIES-tjänsten om den används.

Ett tips är att färdigställa alla transaktioner innan du avaktiverar Storbritannien som EU land. Dock behöver du vara observant kring hela perioden runt årsskiftet så att inköp eller försäljning över 2020 och 2021 hamnar rätt i redovisningen.

Har du några frågor och funderingar kring hur brexit påverkar din verksamhet? Tveka inte att kontakta oss på support@endeavor.se.