Bättre kommunikation i distanserade tider

Bättre kommunikation i distanserade tider 

Många företag står inför mer eller mindre stora utmaningar och förändringar just nu. Även om behovet av och värdet i förändringsledning alltid har funnits så har 2020 inneburit att många organisationer blivit tvungna att anpassa sig till nya förutsättningar, med kort varsel.

Vi har pratat med Björn Lindell, regionchef på Endeavor, om hur vi ska tänka för att driva positiv förändring, trots viss motvind och ovisshet.

Nya förutsättningar för förändring

De speciella händelserna under 2020 har inneburit att många verksamheter behövt ta tvära svängar och genomföra snabba förändringar för att hålla sig flytande. Men det senaste året har också fört med sig förutsättningar för ett ännu högre tekniskt tempo.

Det går att se positiva effekter hos de organisationer som redan haft ett inarbetat arbetssätt och kultur kring dessa frågor, men det är långt ifrån kört för er som inte haft det.

Ett IT-system kan hjälpa er att kommunicera bättre

Viktiga delar i förändringsledning är att känna sin organisation, att ha förmåga att identifiera hur den kommer påverkas av det som ska hända (eller har hänt), och sedan kommunicera med och stödja de som påverkas av förändringen.

Det finns inget IT-system som kan lösa alla problem men under det senaste året har vi sett att förmågan att nyttja digitala hjälpmedel i kommunikativa situationer verkligen tagit stora kliv.

Det, i kombination med att systemen utvecklas i ett allt högre tempo, skapar bra förutsättningar för att kommunicera bättre och driva positiv förändring.

Få med dina medarbetare på tåget

När vi står inför förändringar är det helt avgörande att få med berörda parter på förändringen. Vi behöver förstå våra medarbetare och lägga tid på att förstå vad det är som driver dem.

När vi vet det kan vi sätta en plan på vilka aktiviteter som behöver genomföras. Ofta handlar det, först och främst, om att förstå att förändringen behöver genomföras. Och i nästa steg få alla att orka genomföra de moment som kommer krävas.

Som ledare behöver du se till att dina kollegor inte tappar fokus för tidigt, att de ser värdet i förändringen och de ges rätt förutsättningar för att genomföra den.

Lägg tid och energi på att genomföra förändringen

Även om förutsättningarna ändrats för många de senaste året är det samma saker vi behöver fokusera på för att driva lyckade förändringsarbeten. Det krävs tydliga roller, rätt teknik och en gemensam vilja.

Det krävs rätt förutsättningar för att kommunicera, utbilda och stödja dina medarbetare i förändringen. Ett sätt att göra det på är genom att nyttja tekniska hjälpmedel och hitta nya upplägg för att lyckas nå ut.

Ett gott råd är att inte ta hjälp av en konsult enbart för att bygga ett systemstöd utifrån era uppsatta krav, utan även för att säkerställa att ni som organisation har rätt verktyg för att genomföra förändringen.

Nyttja den potential som finns, och se till att alla känner sig bekväma och utrustade att ta sig igenom förändringen. Då är chansen större att ni lyckas.

 

Vill du veta mer om hur rätt teknik kan hjälpa er att driva förändring?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp att genomföra ett förändringsarbete. Vi har rätt teknik och kunskap för att hjälpa er att lyckas.

Endeavor Michel

Michel Maniscalchi

Vice VD/Försäljning

Kontakta Michel om du vill diskutera digital strategi och hur en systemlösning kan implementeras hos ditt företag.

michel.maniscalchi@endeavor.se
+46 735 19 88 01