Teams, nyheter januari 2021

Microsoft Teams – här är vinterns nyheter!

Smidiga kommunikationskanaler och lätthanterliga mötesverktyg är viktigare än någonsin. Teams är Microsofts nav för samarbete och integration, och har sedan 2016 varit en av de största spelarna som möjliggör för företag att hålla digitala möten.

I en konkurrenskraftig och ständigt föränderlig bransch är det viktigt att ha en uppdaterad programvara – och Microsoft fortsätter att addera smidiga verktyg till Teams. I det här inlägget tar vi 5 av de senaste funktionerna och uppdateringarna – funktioner som vi själva känner stöttar oss i vår verksamhet och i vår kommunikation – internt såväl som med våra kunder.

Stärk gemenskapen i Together Mode

Med hjälp av AI-segmenteringsteknik har Microsoft Teams tagit fram den nya funktionen Together Mode. Samtliga mötesdeltagares bakgrunder friläggs och istället skapas en delad bakgrund – så att det ser ut som att alla sitter i samma rum. Den delade bakgrunden går att variera mellan olika fiktiva miljöer, som till exempel ett konferensrum eller en föreläsningssal.

Together Mode är framtaget med förhoppningen om att stärka känslan av gemenskap och skapa bättre flöde i diskussioner. En lekfull funktion som gör att vi kan känna oss lite närmare, även när vi befinner är långt ifrån varandra.

Upp till 1000 personer i samma möte

Under vintern väntas Microsoft Teams komma med en uppdatering som gör det möjligt för upp till 1000 personer att delta i samma möte.

Uppdateringen innebär en rejäl ökning från dagens maxgräns som ligger på 350 deltagare.

Breakout rooms för smartare möten

Nu rullar Teams ut den nya funktionen breakout rooms som innebär att du kan skapa så kallade sub-möten med en mindre grupp deltagare från ett större möte.

Genom att gå in i ett eget virtuellt rum kan ni, i mindre grupp, diskutera och samarbeta utan att störa andra i mötet. Samtidigt som mötet fortgår. Upp till 50 breakout rooms kan skapas för ett och samma möte.

Transkribering och översättning i realtid

En annan funktion som ska dyka upp innan årets slut är live-transkribering. Det innebär att du som mötesdeltagare kan se vad som sägs via undertexter, samtidigt som du ser den som pratar i bild.

Ytterligare en uppdatering inom samma område förväntas lanseras inom kort. Med den kommer deltagare kunna följa vad som sägs på vilket språk som helst, tack vare att live-transkriberingen direktöversätts.

Dessa funktionsfrämjande uppdateringar öppnar upp för mer aktiva och inkluderande samtal i Teams, med rum för fler att göra sina röster hörda.

Spara och lagra inspelade möten i SharePoint och OneDrive

En nyligen lanserad uppdatering i Teams gör det möjligt att lagra inspelade möten i Microsofts lagringsenheter SharePoint och OneDrive. Funktionen gör det möjligt att smidigt dela inspelningar från tidigare möten.

 

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om hur du kan effektivisera kommunikationen med hjälp av Teams på ditt företag?

Vi på Endeavor är återförsäljare av många Microsoft-produkter och hjälper gärna till. Kontakta oss så berättar vi mer.

Endeavor Michel

Michel Maniscalchi

Vice VD/Försäljning

Kontakta Michel om du vill diskutera digital strategi och hur en systemlösning kan implementeras hos ditt företag.

michel.maniscalchi@endeavor.se
+46 735 19 88 01