Dynamics 365 Spring release 2021

Dynamics 365 & Power Platform – vårnyheter 2021

Microsoft Business Application-plattformen utvecklas snabbare än någonsin tack vare nya funktioner och applikationer. Många värdefulla funktioner kommer också att läggas till i nästa version som kommer i början av april.

Nedan berättar vi mer om de viktigaste förändringarna inom Dynamics 365, Business Central och Power Platform – du kan själv välja om du vill läsa om alla nyheter eller hoppa till specifika områden genom att klicka på länkarna nedan.

Dynamics 365
   1. Sales
   2. Customer Service
   3. Marketing

Power Platform
   1. Power BI
   2. Power Apps
   3. Power Automate
   4. Power Virtual Agents
   5. Power Portals

Business Central

 

Dynamics 365

 

Dynamics 365 Customer Engagement-plattformen fortsätter att förbättras. Nedan har vi gett en översikt över de mest intressanta nya funktionerna som Dynamics 365 2021 wave 1 kommer med. Är du nyfiken på att läsa mer så hittar du det här.

1. Sales

 

Förbättring av personliga inställningar

Nya möjligheter att använda e-postmallar och e-postsignatur. Åtkomsten till personliga inställningar har förenklats. Utöver detta har inställningarna en ny layout, vilket har gjort inställningarna iSales och Sales Insights enklare att komma åt.

Personliga arbetsköer

Framförallt med fokus på säljpersonalen så kommer nya funktioner att introduceras som gör att du kan påbörja ett telefon- eller Teamssamtal direkt från kundkortet. För möten visas även kundinformation i Outlookposten.

Visa affärsinsikter i telefonsamtal

Business Insight-information kan visas i telefonsamtalen (video eller telefon), även med fler deltagare, så all relevant information blir synlig i samtalet.

Använd telefonintegration med out-of-the-box funktionalitet

Dynamics 365 Channel Integration Framework tillhandahåller ytterligare kapacitet att inkludera konversationer och statistik i Sales Insight.

Filtrera data snabbare i workspaces tack vare data fördelare (slicers)

I Pipeline Manager arbetsytan är det möjligt att filtrera och arbeta med fördelare baserad på kolumner i vyn. T.ex. en fördelare baserad på datum eller ett snabbfilter för ett datafält.

Nya åtgärder för aktiviteter

För aktiviteter (t.ex möten och uppgifter) samt noteringar finns det nya åtgärder som visas i listan. Återkommande möten kan nu hanteras i mobilappen.

2. Customer Service

 

Anropa Power Automate-flöden direkt ifrån kundservicemodulen via ny makrofunktion

Med makron kan du förbättra agentproduktiviteten genom att automatisera vanliga och repetitiva uppgifter och hjälpa till att säkerställa enhetlighet och kvalitet för dessa uppgifter i stora team.

Makron för att köra Power Automate-flöden gör att du kan använda komplex logik i automatiseringsprocessen, minska arbetet för agenter och möjliggöra snabbare behandlingstid för att hjälpa kunderna.

Samtalstranskription och realtidsanalys

Medarbetare på kundservice behöver ofta ta anteckningar medan de hjälper kunder under ett telefonsamtal. Samtalstranskription omvandlar ett telefonsamtal till skrivna ord, vilket minskar antalet anteckningar som behöver tas, detta gör att du kan gå tillbaka till vad som sagts och tillgängligheten blir bättre då alla noteringar finns på samma ställe.

Vidare undersöker sentimentanalysen konversationen och identifierar kundens allmänna känsla eller stämning – om de till exempel är lite arga eller mycket besvikna. Samtalstranskription och sentimentanalys används båda av systemet för att proaktivt analysera ärenden men också med att förse agenter med förslag för att lösa problemet.

Samtalstranskription och realtidsanalys används också som underlag för chefer i deras dialog och coaching av agenter.

Direkt utgående samtal

En agents möjlighet att kontakta kunder via röstsamtal är fortfarande en av de viktigaste metoderna för kundinteraktion i kundservice. Direkt utgående samtal gör det möjligt för agenter att kontakta kunder med hjälp av vår inbyggda helt integrerade röstkanal (Voice channel) baserat på Azure Communication Services, det innebär att nya röstkanalen blir ytterligare en kanal för att kommunicera med kunderna.

Intelligent röstbot via Power Virtual Agent och Azure Bot Framework

Med Power Virtual Agents, som nu också kan tala, kan företag ge kunden möjlighet att bygga och uppdatera intelligenta röstbots som använder inbyggda naturliga språkbehandlingsfunktioner för att konversera med kunder och alltid tillhandahålla personlig självbetjäning.

Botar kan byggas en gång och distribueras över meddelande- och röstkanaler för maximal effektivitet och konsekvens. För mer avancerade scenarier kan företag integrera botar byggda med Microsoft Bot Framework för att fungera på röstkanalen.

3.Marketing 

 

Använd kundresor för att rikta dina kampanjer direkt mot leads

Tidigare var det bara möjligt att använda kontakter när du skapade segment och kundresor. Om du ville kommunicera med ett lead, var du först tvungen att skapa en kontakt. Detta gick inte helt i linje med  hur försäljningsorienterade organisationer arbetar då man ofta inte skapar upp en kontaktperson tidigt i försäljningsprocessen.

Men nu kommer alltså en förändring som gör att du kan kommunicera direkt med dina leads utan att behöva skapa upp dem som kontakter först.

Skapa e-post snabbt och enkelt

Det kommer en helt ny e-postredigerare, som är mycket mer avancerad, användarvänlig och smartare än den nuvarande. I det ny editor-läget utseendet kommer du inte längre att vara begränsad i format/layout för e-postmeddelandet utan det blir enklare att bygga och använda återanvändbara innehåll.

Du får också feedback i realtid från redigeraren om innehållet du lägger till och eventuella fel som kan uppstå under arbetets gång.

Skriv dynamiskt innehåll via ett nytt point- & click-gränssnitt

Det blir nu mycket enklare och mer användarvänligt att lägga till avancerat dynamiskt innehåll. Där justeringar tidigare ofta måste göras i e-postens HTML kan du nu lägga till dessa genom att använda den nya UI-redigeraren.

 

Power Plattform

 

Power Platform fortsätter att förbättras. Nedan ger vi en översikt över de mest intressanta nya funktioner som Power Platform 2021 wave 1 kommer med. Vill du se mer än det vi valt ut åt dig? Då hittar du alla nyheter här.

1. Power BI

 

Avvikelseidentifiering

Den här funktionen visar automatiskt de märkbara avvikelserna i dina data. Systemet kommer att försöka att förklara varför dessa avvikelser har inträffat.

Power BI inbäddat gen2

Den andra generationen av denna funktion medför stora förändringar, även om det främst kommer att vara i bakgrunden. Bättre prestanda och högre tillförlitlighet är möjliga. Ytterligare förenklad resurshantering tillämpas, så att användaren behöver ägna mindre uppmärksamhet åt detta. Slutligen är det möjligt att göra en analys av användning och kostnader.

Dataursprung, effekt och API förbättringar

Detta ger mer kontroll och bättre insikt i effekterna av förändringar.

2. Power Apps

 

Asynkrona spara-händelser

När du sparar kan en asynkron process startas, där det finns en kontroll som ser om processen ger resultat inom 10 sekunder. Detta ger fler möjligheter och bättre kvalitetskontroll.

Dubblettidentifiering i Unified interface

Det nya användargränssnittet för dubbletthantering som blev tillgängligt i Oktober 2020 aktiveras som standard från april 2021.

Förbättrad övergripande sökupplevelse i model-driven apps

Med hjälp av de förbättrade sökresultaten med Machine Learning blir det ännu enklare att få korrekta resultat i sökningar. Till exempel genom att känna igen vanliga förkortningar och synonymer och kontroll av stavfel. Redan tillgänglig för engelskspråkiga miljöer, stöd för ytterligare språk kommer att läggas till inom en snar framtid.

Förbättrad navigering

Det kommer att finnas möjlighet att ha två poster öppna samtidigt i appen, vilket gör att det är enklare att redigera relaterad information. Detta kommer att vara konfigurerbart, vilket gör det till något att överväga i vissa situationer.

Exportera till PDF från en canvas app

Detta nämndes också förra gången, då bara för model-driven apps. Nu också möjligt i canvas apps via standardfunktioner för att exportera data som PDF. Detta var en av de mest önskade funktioner som äntligen realiseras.

Meddelanden i appen i model-driven apps

Meddelanden riktade till en användare i appen. Detta är inte längre bara för mobilklienten! Dessa meddelanden kan också skapas via andra system än den specifika appen.

3. Power Automate

 

Trigger på ett Flow när en Microsoft Dataverse-åtgärd anropas

Flows kan nu också aktiveras om en åtgärd anropas i dataverse (CDS). Detta kan vara en trigger för flowet som skapar ytterligare möjligheter att starta det.

Använda anslutningsautentiseringsuppgifter för att förenkla hanteringen av programmets livscykel

En anslutningsreferens är en lösningskomponent med information om anslutningen. När du skapar ett flow skapas en anslutningsreferens automatiskt. När du importerar din lösning kommer du att bli ombedd att hitta anslutningsreferensen för miljön.

När du arbetar med Hanterade lösningar skapar detta inte ett ohanterat lager som kräver att du uppdatera flowet manuellt med anslutningen.

Söka efter poster i Microsoft Dataverse med hjälp av relevanssökning

En ny åtgärd ”sökposter” kommer att vara tillgänglig med vilken du kan söka efter poster inom ett flow med hjälp av ”relevant sökning”.

Hantera lösningsbaserade flows

Flows som skapas inom en lösning visas nu också under ”Mina flöden”. Alla flows kan nu hittas och hanteras på ett ställe.

4. Power virtuella agenter

 

Skaffa PCI- och HITRUST-certifieringar för virtuella Power-agenter

Power Virtual Agents stöder onlinebetalning. Dessa certifieringar är också viktiga för andra känsliga uppgifter, t.ex. PII eller verifieringsfrågor.

Sätt in adaptiva kort

Kort kan sättas in i miljön så att användarna inte behöver lämna gränssnittet för att slutföra uppgifter. Detta sparar tid och gör det lättare att arbeta på olika plattformar.

5. Power Portals

 

De flesta uppdateringarna för Power Portals följer ett månatligt uppdateringsschema, som betyder att det inte finns någon stor uppdateringsanläggning för den här utgåvan.

Business Central

Även Business Central fortsätter att utvecklas. Nedan ger vi en översikt över de mest intressanta nya funktionerna. 

Vill du se hela listan på alla nyheter så hittar du den här

Några av de nya funktionerna är:

  • Förbättrad serien/batchnr-hantering som möjliggör inmatning av info och bulk inmatning av serienummer >>
  • Företag har större flexibilitet när de definierar partistorlekar och kan använda storlekarna vid beräkning av varaktigheter för produktionsorder >>
  • Dynamics 365 Sales får en synkronisering av lagertillgängligheten för produkter på en försäljningsorder från data i Business Central >>
  • Snabbare och mer robust dataanalys med den nya av funktionen Business Central APIs möjliggör moderna och rikare datakällor för rapporter som finns i Power BI. >>
  • Skapa egna index på viktig information för bättre prestanda i Business central >>
  • Enklare justera dimensioner i bokföring (G/L) för att säkerställa korrekt finansiell rapportering >>
  • Universal Print är en Microsoft 365-molntjänst som moderniserar utskriftshantering och gör att du kan skriva ut var som helst när du är ansluten till internet och autentiserad till Azure AD och Business central >>

 

Oavsett vilken lösning du har idag rekommenderar vi att du avsätter tid för att testa processer i din testmiljö innan aktivering av uppdateringarna sker i produktionsmiljön.

Behöver du hjälp med att verifiera och säkerställa att alla era appar är kompatibla med den nya versionen är du välkommen att höra av dig direkt till oss!