Den digitala transformationen handlar om människor, inte teknik

Den digitala transformationen handlar om människor – inte teknik

Den digitala utvecklingen går i en allt snabbare takt och det innebär mer innovation, ökad produktivitet och i större utsträckning bättre upplevelser – likväl hos företag som hos deras kunder.

Men hur går du tillväga för att på bästa sätt utnyttja allt det härliga och spännande som digitaliseringen bär med sig, och hur ser du till att inte halkar efter?

Den digitala transformationen

Många blandar ihop digitalisering och digital transformation, trots sina lika namn är det två olika saker. När vi pratar om digitalisering syftar det till att utgå från något som redan finns, och göra en digital variant av det. Den delen är inte särskilt svår i dagens samhälle.

Men för att våra digitala lösningar ska fungera på bästa sätt behöver vi anpassa vårt sätt att arbeta med dem. Den digitala transformationen handlar om just det. Att förändra strukturer, processer och arbetssätt för att kunna nyttja tekniken ännu bättre och smartare.

Det kräver kreativa hjärnor. Det kräver människor.

Guide: Rätt IT-stöd som hjälper dig att driva utveckling

Hur kan BI, AI, Machine Learning och Power Apps stötta din tillväxt?

Ladda ner guiden här!

Förändringsledningen är avgörande för en digital transformation

För en digitalt omogen organisation är det lätt hänt att man lägger stort ansvar på IT-avdelningen när det gäller digitaliseringsarbetet. Men vill du lyckas med den digitala transformationen krävs ansvar och engagemang från hela din organisation. Inte minst från ledningen.

– Vi har kommit fram till om att vägen till digital transformation handlar mindre om att utnyttja teknik och mer om ledare, ledarskap och människor. Det krävs en kulturförändring över hela organisationen för att driva på användningen av tekniken, säger Emiel Putman, CEO på Fellowmind.

Han menar vidare att företag måste vara öppna för att tänka om i deras traditionella affärsmodeller och skapa ett digitalt tankesätt.

Det handlar om att sammanföra människor och processer. Många känner sig oroliga när stora förändringar sker, inte minst när man byter ut tidigare verktyg mot digitala.

– Emiel Putman, CEO Fellowmind

För det krävs förändringsledare som i tidigt skede kan utbilda medarbetarna om den digitala transformationen och motivera varför det är så viktigt att alla är med på tåget.

Det handlar om att få alla att förstå värdet i det nya arbetssättet, men också att se till att medarbetarna har alla de praktiska verktyg och metoder som krävs för att ta det där klivet.

Vill du ha hjälp att driva er digitala förändring?

Kontakta oss här eller hör av dig direkt till Michel Maniscalchi så hjälper vi er att komma igång och att ta första stegen in i en ny digital era!