Säljprocess

Gå från introvert kundsupport till säljavdelning

Säljavdelningen jobbar främst för att skapa leads genom att locka in nya kunder. Men det många inte tänker på är att ta vara på möjligheten med att fånga upp kunder som självmant tar kontakt, det vill säga att kundservice också kan bidra till merförsäljning. Många missar också att marknadsavdelningen måste jobba tätare med säljavdelningen för att anpassa kommunikationen på rätt sätt.

I det här inlägget går vi igenom hur du kan öka din försäljning och mervärdet för dina kunder genom att låta kundservice bli en naturlig del av säljflödet. Vi lyfter också vilka fördelar det innebär att låta sälj- och marknadsavdelningen jobba i samma system.

Bygg broar mellan olika avdelningar

Traditionellt jobbar flera avdelningar i olika system och ofta har CRM-systemet främst använts av säljavdelningen.

Nackdelen är att informationen inte blir tillgänglig för alla, överblicken blir otydlig och man måste förlita sig på att avdelningarna kommunicerar. I en större organisation är detta ofta en utmaning.

För att ge ett exempel: hade organisationen varit ett fotbollslag så hade ni förmodligen förlorat om ingen av era elva spelare kommunicerade med varandra och om alla hade olika taktik.

Men genom ha samma taktik och utnyttja varandra bygger ni broar mellan de olika avdelningarna och kan bättre anpassa era erbjudanden och effektivisera försäljningen.

Lösningen – alla jobbar i samma system

Om alla har tillgång till CRM-systemet blir det lättare ta vara på inkommande leads. Marknadsavdelningen kan skapa kommunikation som är speciellt framtagen till en särskild kundtyp och säljaren kan fånga upp kunder vid rätt tillfälle.

Sälj får dessutom inblick i vad kunden har stött på för problem tidigare, vilket blir en chans att erbjuda en bättre lösning.

Gäller det nya kunder kan sälj titta på data från kundservice hos liknande kunder, och hur de har upplevt produkten eller tjänsten.

Kundservice – närmast kunden

Kundservice är så nära era kunder som ni kan komma och de har bäst kännedom om vilka problem kunderna har.

Mogna verksamheter har förstått att customer service behöver gå från att enbart lösa problem till att bidra till merförsäljning och relationsbygge.

Genom tillgången till samma system som sälj- och marknadsavdelningen kan kundservice ge förslag på lösningar och presentera erbjudanden som är speciellt riktade mot kundens behov.

Integration med Marketing Automation

Genom att integrera CRM-systemet med ett Marketing Automation-verktyg kan processerna effektiviseras desto mer mellan de olika avdelningarna.

Istället för att springa på alla leads kan sälj istället springa på de leads som verkligen genererar försäljning.

Oavsett vilket Marketing Automation-verktyg du väljer, eller om du använder det som du redan har idag är det möjligt att integrera med Dynamics 365 för att få en helhetslösning där allt är samlat.

En 360-gradersvy av alla aktiviteter

När du sammanför dessa två verktyg får sälj- och marknadsavdelningen en 360-gradersvy över alla aktiviteter och ni kan lättare skapa automatiserade kampanjer som körs löpande, utifrån de datainsikter som systemen samlar.

Ett exempel kan vara att du endast gör utskick till kunder som visat intresse för en viss produkt och inte har varit i kontakt med er på en viss tid.

 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att länka samma kundsupport, sälj och marknad? Kontakta oss här!