Online Demo: Dynamics 365 + NAV = Business Central

Business Central – En lösning som ger kontroll, sparar tid och är intelligent

 

Lyssna på David Embretsen och få insikt om varför Microsoft Dynamics 365 Business Central välkomnas av ekonomiansvariga världen över. Under en personlig demo online, riktad till dig och din verksamhet, får du bland annat insikt i hur du och dina kollegor kan:

  • Dra nytta av tekniken. Knyt ihop system och spara massor av tid.
  • Snabba upp processerna. Korta ner tiden för bokslutet och få mer tid till analys.
  • Få bättre kontroll. Vem ska göra vad och när och hur går det?
  • Skaffa en lösning som håller i framtiden. Dra nytta av Business Intelligence och AI.

Ja, jag vill boka en personlig demo!

Under demon med David får du som är ekonomiansvarig:

- Se hur Business Central fungerar i praktiken.
- Få koll på de smartaste funktionerna.
- Förstå hur ditt team kan spara tid med Business Central.

Online-demon pågår under ca. 1 timme efter överenskommen tidpunkt.


 

Vill du veta mer om Business Central?

Endeavor Anders

Anders Brunmarker

Försäljningschef

Anders är expert på affärssystem och kan allt om hur du kan få ut full potential i din affärsprocess.

anders.brunmarker@endeavor.se
+46 735 19 88 09