Endeavor för Tillverkningsindustri

Genom globaliseringen möter tillverkande bolag idag utmaningar inom flera områden. Några som vi vill lyfta fram är:

Ekonomiska faktorer

Kampen om nyckelkompetenser, konkurrens från låglöneländer, höjda råvarupriser och fallande marginaler är alla centrala utmaningar som kan leda till bristande innovation, lägre kvalitet och minskad lönsamhet.

Legala krav

Miljökrav och andra legala krav ger ökade kostnader samtidigt som det är svårt att höja priser i en tid när konkurrensen hårdnar och man istället tvingas sänka priser. Detta leder till utmaningar kring ökad automation och högre effektivitet.

Konkurrens

Den ökade konkurrensen innebär sänkta priser och mindre marginaler och tvingar bolag till innovation samt alternativa och nya affärsmodeller, modern produktionsteknik och automation. Då krävs också en stark företagskultur som stimulerar medarbetarna till kreativ utveckling av företaget.

Kundbeteende & krav

När produkter och tjänster blir mer lika varandra blir det än viktigare att upplevas som unik och relevant för sina kunder. Kunderna är mer pålästa idag och lojaliteten minskar. Därför krävs det stora insatser för kundens upplevelse och din kundrelation.

En helhetslösning för samtliga utmaningar

På Endeavor har vi tillsammans med Microsoft Dynamics tagit fram ett system – en helhetslösning – som underlättar och hjälper tillverkande företags konkurrenskraft. 
I paketlösningen hjälper vi dig inom följande områden:

    • Att driva marknads- och försäljningsprocessen
    • Avancerad distribution och tillverkning
    • Eftermarknad för ökad kundlojalitet

Kontaktperson

Anders Brunmarker

+46 735 19 88 09

Med Microsoft Dynamics 365 tillsammans med vår lösning ”Endeavor Ready för Tillverkningsindustri” erbjuder vi följande funktionalitet:

Marknad & Försäljning

Marknadsbevakning
Leadsbearbetning
Kampanjhantering
Säljstöd
Offerthantering
Orderhantering
Pris- & rabatthantering
Integration e-handel
EDI

Inköp

Inköpsplanering
Prognoshantering
Partiformning

Produktion & Lager

MRP
Produktionsrapportering
WMS - stöd med mobil klient
Spårbarhet
Integration transportsystem/frakt
Integration 3PL

Ekonomi

Reskontra
Anläggning
Leverantörsfakturahantering (scanning & tolkning)
Integration BG/PG
Kredithantering

Eftermarknad

Ärendehantering
Reklamationshantering
Returhantering
Kundsupport

Analys & Uppföljning

Statistik
Rapporter
Efterkalkyler
Trender