Endeavor för tillverkningsbranschen

Endeavor för Tillverkningsindustri

En helhetslösning för dina utmaningar

På Endeavor har vi tillsammans med Microsoft Dynamics tagit fram ett system – en helhetslösning – som underlättar och hjälper tillverkande företags konkurrenskraft. I paketlösningen hjälper vi dig inom följande områden:

  • Att driva marknads- och försäljningsprocessen
  • Avancerad distribution och tillverkning
  • Eftermarknad för ökad kundlojalitet

Utmaningar för tillverkande bolag

Genom globaliseringen möter tillverkande bolag idag utmaningar inom flera områden. Några som vi vill lyfta fram är:

Ekonomiska faktorer
Kampen om nyckelkompetenser, konkurrens från låglöneländer, höjda råvarupriser och fallande marginaler är alla centrala utmaningar som kan leda till bristande innovation, lägre kvalitet och minskad lönsamhet.

Legala krav
Miljökrav och andra legala krav ger ökade kostnader samtidigt som det är svårt att höja priser i en tid när konkurrensen hårdnar och man istället tvingas sänka priser. Detta leder till utmaningar kring ökad automation och högre effektivitet.

Konkurrens
Den ökade konkurrensen innebär sänkta priser och mindre marginaler och tvingar bolag till innovation samt alternativa och nya affärsmodeller, modern produktionsteknik och automation. Då krävs också en stark företagskultur som stimulerar medarbetarna till kreativ utveckling av företaget.

Kundbeteende & krav
När produkter och tjänster blir mer lika varandra blir det än viktigare att upplevas som unik och relevant för sina kunder. Kunderna är mer pålästa idag och lojaliteten minskar. Därför krävs det stora insatser för kundens upplevelse och din kundrelation.

 

En lösning som passar dig!

Vill du veta mer om våra lösningar som är anpassade för just din bransch?

Boka en kostnadsfri workshop

Kontaktperson

Anders Brunmarker

+46 735 19 88 09

Med Microsoft Dynamics 365 tillsammans med vår lösning ”Endeavor Ready för Tillverkningsindustri” erbjuder vi följande funktionalitet:

image/svg+xml

Marknad & Försäljning

Marknadsbevakning
Leadsbearbetning
Kampanjhantering
Säljstöd
Offerthantering
Orderhantering
Pris- & rabatthantering
Integration e-handel
EDI
image/svg+xml

Inköp

Inköpsplanering
Prognoshantering
Partiformning
image/svg+xml

Produktion & Lager

MRP
Produktionsrapportering
WMS - stöd med mobil klient
Spårbarhet
Integration transportsystem/frakt
Integration 3PL
image/svg+xml

Ekonomi

Reskontra
Anläggning
Leverantörsfakturahantering (scanning & tolkning)
Integration BG/PG
Kredithantering
image/svg+xml

Eftermarknad

Ärendehantering
Reklamationshantering
Returhantering
Kundsupport
image/svg+xml

Analys & Uppföljning

Statistik
Rapporter
Efterkalkyler
Trender