Ladda ner din guide

Proaktiv försäljning och tillväxt med Dynamics 365

Ett nytt system kommer inte att lösa alla dina problem, men det är ett verktyg som gör det möjligt att skapa verklig förändring.

Anders Brunmarker, Försäljningschef Endeavor AB

En viktig framgångs- och tillväxtfaktor för de allra flesta verksamheter är att hitta sätt som bidrar till effektiva säljcykler. För att nå dit krävs ofta betydligt mer än ett bra erbjudande. Att bygga solida team och hitta agila arbetssätt, baserade på mätning och analys, är vägen framåt.

Vi på Endeavor har genomfört många olika typer av IT-projekt inom vitt skilda branscher och de har alla haft några saker gemensamt.

I den här guiden lyfter vi de 5 faktorer som vi ser som viktigast för verksamheter som vill uppåt och framåt! Med kloka hjärnor och smart teknik på plats går det att bygga starka team som jobbar sammansvetsat, proaktivt och effektivt.

Vi tar upp viktiga framgångsfaktorer för att lyckas, och ger exempel på hur funktioner i Microsoft Dynamics 365 kan hjälpa till att underlätta och stötta arbetet.

Trevlig läsning!