Guide för dig som jobbar inom kommun/landsting

Så väljer du rätt IT-system för din organisation

När man köper in ett system så är det ofta någon enstaka funktion som man egentligen vill åt, och som är riktigt bra. Dynamics är en helhetslösning som är bra på de mesta och kan täcka många behov.

Per Persson, e-strateg Ale kommun

En guide för dig som arbetar med förändring och utveckling i kommun/landsting

Du som jobbar inom offentlig sektor är förmodligen fullt medveten om utmaningarna i ert arbete med internkommunikation, personalhantering, kundservice (ärendehantering) och tjänstebegäran (onboarding) – för att nämna några områden.

Det är inte lätta att hitta och välja en systemlösning som kan hantera alla dessa områden. I vår guide hjälper David dig att reda vad du bör ta hänsyn till vid val av IT-system och plattformslösning utifrån följande frågeställningar:

  • Är det nya systemet kompatibelt med era nuvarande system och program?
  • Är systemet tillräckligt flexibelt för att möta era behov?
  • Är supporten från leverantören tillräckligt bra?
  • Kan alla medarbetare sätta sig in i och förstå systemets funktioner?
  • Kan manuella arbetsuppgifter automatiseras i systemet?
  • Är det en långsiktigt lösning?