Webinar tisdag 21 maj 2019

Effektiv ärendehantering i stora organisationer

Endeavors lösning försäkrar oss om att vi kan skapa den bästa användarupplevelsen för både vår supportorganisation som för våra slutanvändare.

Maj Herlin, IT-strateg Ale Kommun

Låt intelligent kunskap göra din organisation mer effektiv och få nöjdare kunder och medarbetare!

 

Organisationer inom den offentliga sektorn är ofta stora och består av många avdelningar och grupperingar. Dessa avdelningar har ofta olika behov av funktioner och processer, något som ställer höga krav på ärendehanteringssystemet. Ofta är just ärendehantering i stora organisationer komplicerad och relevant information ligger på flera ställen i olika system. Genom att samla dina system inom en och samma plattform kan du få både nöjdare och mer effektiva kunder/medarbetare.

Hanna från Endeavor kommer under 30 minuter ge dig en första inblick på hur vår lösning tillsammans med Microsoft Dynamics 365 kan ge dig den support som din organisation behöver!

Under webinariet får du veta mer om:

  • Hur du kan få full kontroll på hela din ärendehantering.
  • Hur dina processer blir mer effektiva genom ett användarvänligt system.
  • Hur integration till en kunskapsdatabas ger dig effektivare processer.
  • Hur vår lösning tillsammans med Microsoft Dynamics 365 ger dig en modern och utvecklingsbar plattform.

Välkommen med din anmälan!