Inspelat webinar:

Marketing Automation – kittet mellan sälj & marknad

Vi ser redan positiva resultat av systembytet, och den allra största är all den tid vi sparar. Manuell bearbetning och kartläggning är nu helt automatiserad, vilket innebär att vi kan svara snabbare på kundförfrågningar och ge bättre service.

Chris King, Marketing Systems Manager, HMS

Marknadsavdelningen och säljavdelningen. Så nära men ändå så långt ifrån varandra. Många verksamheter brottas fortfarande med att få ihop sälj och marknad så att de jobbar mer integrerat mot samma mål.

Trots att man förstår vikten av att jobba nära varandra är det ofta svårt att få till ett tillräckligt nära samarbete i praktiken. Inte för att man inte vill, utan för att man jobbar på så olika sätt, inte sällan i olika system.

På detta webinar visar vi hur du med hjälp av ett marketing automation-system kan få till det där samarbetet som skulle ge er fler leads, förbättra kundens upplevelse och helt enkelt se till att ni gör rätt saker till rätt kund vid det rätta tillfället!

De som lotsar dig genom är våra kunniga kollegor Michel Maniscalchi, med många års erfarenhet av att hjälpa kunder att hitta systemlösningar för sälj- och marknadsavdelningar, och Mattias Verdin, konsult som är specialiserad på Sales och Marketing.       

Under 30 minuter får du veta mer om:

  • Marketing Automation (MA) – vad är det och hur kan det hjälpa din verksamhet?
  • Hur kan sälj & marknad förbättra sitt samarbete? Och varför ger detta en konkurrensfördel?
  • Hur kan ett MA-verktyg öka din leadsgenerering, skapa bättre kundupplevelser och sänka kostnader?
  • Hur fungerar Dynamics Marketing och hur kan du implementera det i ditt nuvarande Dynamics 365-system?

Fyll i dina uppgifter och se webinaret nu!