Inspelat webinar

Så får du mer tid för att sälja med Power Apps

En av de vanligaste utmaningarna som en säljare ställs inför är att det inte finns tillräckligt med tid för att ägna åt inkomstgenererande uppgifter, utan mycket tid går åt till administration.

Addera till detta många olika verktyg och system som ska användas, otydliga mål och en marknad som ständigt förändras. Puh!

Säljaren behöver ett verktyg som är enkelt, intelligent och kraftfullt. Som säljare ska du direkt kunna få en överblick över vad du ska fokusera på, och när. På samma gång som du kan hålla koll på kunder, avtal, potentiella affärer och möten.

På detta inspelade webinar fokuserar vi på hur en Power App kan underlätta säljarens vardag och samtidigt skapa tid för det som hen faktiskt gör bäst – det vill säga att sälja!

Under 30 minuter får du svar på följande frågor: 

  • Hur kan Power Apps minska din dagliga administration?
  • Vilka utmaningar finns för en säljare och hur kan Power Apps lösa dem?
  • Vad är ”Low code” och varför är det bra? Läs om Low code här
  • Hur kan vår verksamhet både bli mer effektiv och fokuserad och samtidigt minska utvecklingskostnader med 74%?
  • Hur kan en Power App för sälj se ut och fungera?
  • På vilket sätt kan Endeavor ge mig mer tid för att sälja? (Ungefär 3.2 timmar per vecka närmare bestämt!)