Inspelat webinar kring Microsoft Customer Insights

Samla värdefull data och skapa unika upplevelser för dina kunder

If we have data, let's look at data. If all we have is opinions, let's go with mine

Jim Barksdale

Så engagerar och behåller du dina kunder genom att omvandla data till användbara insikter

Webinar för dig som arbetar som beslutsfattare samt inom sälj och marknad

Det senaste året har varit utmanande för de flesta av oss, på många olika plan. För dig som ska driva affärer framåt i en verksamhet har du nog många gånger varit tvungen att förutsäga det oförutsägbara – hur ska din organisation anpassas efter omständigheterna, hur ska ni behålla era kunder och till och med hitta nya och hur ska du kunna tänka långsiktigt när omständigheterna snabbt kan förändras.

Att kunna ge exakta svar dessa frågor går inte men det som blir allt viktigare är att verkligen lära känna dina kunder. För visst vill du ha koll på vart kunden befinner sig i sin köpresa? Vilka plattformar den söker information på och hur nära ett köp den är? Och visst vill du kunna ge kunden samma upplevelse oavsett om den besöker din hemsida, din butik eller läser dina inlägg på sociala medier!

På detta webinar får du veta hur du med rätt hjälpmedel kan:

  • Få en helhetssyn på dina kunder
  • Förutse dina kunders behov
  • Driva relevanta aktiviteter
  • Lita på en pålitlig plattform för att känna trygghet i dina beslut.

Vi visar hur du med hjälp av Microsoft Customer Insights kan förse din kund med relevant information och vara proaktiv i din kommunikation under kundens hela köpresa. Detta genom att du samlar data från flera olika datakällor och låter datan hjälpa dig att första din kund och prioritera ditt nästa steg.

Dessutom kan du koppla ihop Customer Insight med dina övriga system och därigenom underlätta samarbetet i hela din verksamhet. För visst vill ni tillsammans hitta rätt sätt att vinna kunden i rätt tid och inte gå miste om en förlorad affärsmöjlighet?

Välkommen att ladda ner inspelat webinar!