Ladda ner guiden om hur du

Lyckas med upphandlingen av ett nytt CRM-system

Vi såg direkt effekter av den nya tekniken i vår organisation. För teamledarna har det gett en större frihet och möjlighet att följa medarbetarnas prestationer samt fördela arbetet på ett mer effektivt sätt.

Sara Lagerström, Vice President Markslöjd

En guide för dig som planerar att upphandla ett nytt CRM-system

Vi går genom ett antal förberedelser och steg för att säkerställa en lösning som levererar nytta över en lång tid, du får bland annat tips om:

  • Vad är det övergripande syftet med ett nytt CRM-system?
  • Vikten av att involvera hela organisationen
  • Hur ska en kravspecifikation se ut?
  • Vilka tekniska krav innebär det?
  • Vilka resurser behövs?