Business Central

Dynamics 365 Business Central (det nya namnet på Dynamics NAV) är en komplett molnbaserad affärssystemslösning för små och medelstora verksamheter. Business Central är enkel att både använda och implementera. Dessutom kan den kopplas samman med övriga applikationer inom Dynamics 365, Office 365 och Power BI. 

De funktioner som det finns stöd för i Business Central är ekonomi, försäljning, supply chain, service och projekt. Med en inbyggd Business Intelligence får din verksamhet dessutom ovärderliga insikter och aktuell information om nuläge och framtid. Data från redovisning, försäljning, inköp, lager och kundkontakter ger en komplett vy av verksamheten på ett sätt som kan skapa helt nya sätt att arbeta.

Är du en av dem som kan dra nytta av Business Central?

Ekonomen
Med snabba avslut och enklare rapportering ges tid till analys och kontroll. Det gör ägare och styrelse nöjda på samma gång som ekonomiavdelningen slipper alltför mycket repetitivt arbete.

Säljaren
När affärsprocesserna effektiviseras och ekonomi, försäljning, service och drift jobbar smartare tillsammans kan affärerna ta verklig fart. Säljarna får mer utrymme att träffa kunder och bygga relationer.

Supporten
Kundtjänsten kan hantera kunderna på ett ännu bättre sätt. Med ökad kundnöjdhet går både sälj och varumärkesbygge lättare.

Nyfiken på Dynamics 365 Business Central?

En lösning som ger kontroll, sparar tid och är intelligent

Boka tid med vår expert!

Projektledaren
När budgetar, projekt och resurser uppdateras i realtid blir det lättare att driva effektiva projekt. När ramar och planer håller blir både kunder och medarbetare nöjdare.

Nyckelperson inom drift och logistik
Med bättre kontroll över produktion, lagerstyrning och logistik kan driftstop undvikas, logistikproblem förutses och produkter levereras i tid. Det minskar kostnader och skapar besparingar av stort värde.

Marknadsförararen
Med fakta om olika målgruppers beteende och möjlighet att räkna ut trender blir det lättare att träffa rätt med marknadsföringsinsatser. Stor hjälp i en tid där både kunder och kanaler utvecklas i snabb takt.

 

Se på en introduktionsvideo här: